SIKKERHET

NVE: Kraftbransjen mangler oversikt over IKT-systemer, enheter og programvare

IKT-sikkerheten hos kraftprodusenter, nettselskaper og andre virksomheter i kraftbransjen er ikke er på det nivået vi forventer, skriver NVE i ny rapport.

NVE har kartlagt sikkerheten rundt kraftbransjens administrative IKT-systemer.
NVE har kartlagt sikkerheten rundt kraftbransjens administrative IKT-systemer. Foto: Marius Helge Larsen/NTB

NVE har gjennomført et forskningsprosjekt om IKT-sikkerhetstilstanden i kraftforsyningen, hvor man har kartlagt sikkerhetspraksisen og uønskede IKT-hendelser hos virksomhetene i kraftbransjen. Konklusjonen er at mange virksomheter ikke har iverksatt tiltak som forventet i henhold til kravene om sikring av digitale systemer i kraftberedskapsforskriften, og NVE ber nå bransjen om å prioritere arbeidet med IKT-sikkerheten, som ifølge rapporten fra prosjektet ikke er på det nivået NVE forventer.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.