Ny 3Com-patent kan gi bedre IP-telefoni

3Com har tatt patent på en algoritme som kompenserer for kvalitetsforringelse når datapakker faller ut under IP-telefoni.

3Com har tatt patent på en algoritme som kompenserer for kvalitetsforringelse når datapakker faller ut under IP-telefoni.

Algoritmen er døpt Packet Protection. Den kan brukes på IP-baserte og andre protokoller for pakkesvitsjede nett.

Et viktig problem med telefoni og andre sanntidstjenester på pakkesvitsjede nettverk, er tidsforsinkelser som gjør at datapakker faller ut og ødelegger kvaliteten på sambandet. Botemidler for dette og liknende problemer har fått den felles merkelappen tjenestekvalitet (quality of service, ofte forkortet QoS). Utfordringen er møtt med forskjellige løsninger fra de ulike leverandørene av nettverksmaskinvare. Den må løses dersom pakkesvitsjede nettverk skal kunne overta for de kretssvitsjede nettverkene i telefoniens tradisjonelle verden.

3Coms algoritme utvider hver pakke med informasjon om foregående og etterfølgende pakke. Denne redundansen gjør at pakker som faller fra underveis, kan rekonstrueres. Samtalepartnerne opplever en konstant talestrøm, uten de klikk som ellers ville varslet om at pakker hadde falt ut.

Packet Protection er en av flere nye algoritmer som vil inngå i 3Coms varslede port for Internett-telefoni, Internet Telephony Gateway, som skal presenteres til høsten.

Til toppen