Ny aktør utfordrer Telenor i Ungarn

Et av Telenors mest suksessrike mobilprosjekt er Pannon GSM i Ungarn. Nå åpnes markedet for en tredje aktør, noe administrerende direktør i Pannon GSM, Bjørn J. Flakstad mener er positivt for selskapet.

Et av Telenors mest suksessrike mobilprosjekt er Pannon GSM i Ungarn. Nå åpnes markedet for en tredje aktør, noe administrerende direktør i Pannon GSM, Bjørn J. Flakstad mener er positivt for selskapet.

Den nye mobillisensen er kjøpt av et konsortium der AirTouch og tyske RWE er sentrale aktører, i tillegg til den statlige tv-kanalen og landets postverk. Selskapene betalte over 200 millioner dollar for mobillisensen, noe som er svært høyt for en slik lisens, sier sentrale aktører i markedet til digi.no. Beløpet var nesten 10 ganger mer enn det myndighetene fastsatte som minstebud.

Dette forteller at interessen for mobiltelefoni i landet er svært høy. I dag er det en penetrasjon på 10-12 prosent i Ungarn, med vel 1,2 millioner kunder av landets vel 10 millioner innbyggere. Landets telemyndigheter venter at denne øker til 25 prosent ved utgangen av neste år, noe som betyr en dobling av kundemassen. I snitt har det vesteuropeiske mobilmarkedet en penetrasjon på 30 prosent.

Bjørn J. Flakstad, som overtok som administrerende direktør i Pannon GSM ved årsskiftet, sier at dette betyr at de to eksisterende operatørene må legge planer for å ta sin del av veksten i markedet.

- En ny aktør må lage mye støy for å få innpass i markedet, noe som betyr at også vi må skjerpe oss, sier han.

Ungarn er på mange måter et av Europas beste mobilmarkeder for tiden, med lave priser og sterk vekst i bruken av telefoni. Studenter og drosjeeiere bruker mobiltelefon like gjerne som børsmeglere og bankfolk. Den økonomiske veksten i landet ligger i snitt på 4 prosent, noe som er et godt signal om at kjøpekraften øker.

AirTouch som blir den nye sentrale aktøren i selskapet Primatel, som er landets tredje mobiloperatør, forventer at det nye selskapet må investere rundt 800 millioner dollar i det nye mobilnettet, som både består av 900 og 1800 frekvenser. Også de to eksisterende mobilselskapene, som begge driver GSM 900-nett, får nå tilgang på 1800-frekvenser.

Også dette sier Flakstad er ganske unikt i Europa. - Om tre år vil vi ha tre nasjonale GSM 900 og 1800 mobilnett i Ungarn, noe som betyr at det ikke er nettene i seg selv som blir viktige, men tjenestene.

AirTouch-konsortiet konkurrerte med to andre konsortier bestående av henholdsvis britiske Orange og tyske Mannesmann. Det var en forutsetning for mobillisensen at de to ungarske investorene skulle delta med til sammen 25 prosent eierandel. Målet for det nye mobilselskapet er å åpne den første delen av nettet før jul.

Pannon GSM eies i hovedsak av Telenor, Tele Danmark, Sonera og KNP med henholdsvis 26, 6,5, 23 og 29,5 prosent.

Til toppen