Ny avtale til EDB

Romsdals Fellesbank har inngått avtale med EDB Business Partner som skal levere produktløsninger og driftstjenester for bankens virksomhet. Avtalen gjelder i fem år fra juli 2004 til, og har en kontraktsverdi på omlag 60 mill kroner for perioden.

EDB Bank & Finans leverer en portefølje av bankapplikasjoner og driftstjenester med nødvendig infrastruktur for bankens basis forretningsvirksomhet og distribusjonskanaler.

EDB IT Drift leverer drift av applikasjoner, forvaltning av systemplattform og print/dialogtjenester. Av den samlede kontraktsverdi bokføres omlag 21 mill kroner i Bank & Finans og 39 mill kroner i IT Drift.

- Vi har valgt å videreføre vårt langsiktige kundeforhold med EDB. Avtalen omfatter en bred og moderne løsningsportefølje. Dette har sammen med økonomi blitt tillagt vesentlig vekt ved avtaleinngåelsen, sier adm. direktør Kjell Ove Bratseth i Romsdals Fellesbank.

- Det er gledelig at Romsdals Fellesbank velger å videreføre avtalen med EDB for fem nye år, sier Ole Urdahl, konserndirektør Bank & Finans i EDB.

Til toppen