Ny Baby Bell mot fusjon

SBC Communications, ett av de fem gjenværende Baby Bell-selskapene fra oppsplittingen av AT&T i 1984, har lagt inn et bud på Southern New England Telecommunications på 4,26 millarder dollar i aksjer.

Den såkalte Telecommunications Act fra 1996 forbyr samtlige Baby Bells å tilby fjernsamtaler, så lenge selskapene ikke åpner for konkurranse på sine hjemmemarkeder. Et av selskapene som har vært rammet av denne avtalen er SBC Communications, men nå er selskapet i ferd med å kjøpe seg inn på dette markedet gjennom et agressivt bud på Southern New England Telecommunications (SNET).

Dersom SBC får gjennomslag for oppkjøpet av amerikanske myndigheter, får selskapet samtidig adgang til å handle med fjernsamtaler som er hovedinntektskilden til SNET. Oppkjøpet åpner imidlertid bare for fjernsamtaler fra SNETs distrikt i Connecticut.

Budet, som lyder på 4,26 millarder dollar, lå 33 prosent over sluttnoteringen til SNET fredag, og i løpet av mandag steg kursen på aksjen med 22 prosent på New York-børsen.

Til toppen