Ny brikke kan både kjøle og levere strøm

Ny brikke kan både kjøle og levere strøm

Et ukjent selskap hevder de kan lage en databrikke som er like nyskapende som transistoren.

Et amerikansk selskap, Eneco, mener å stå på terskelen til en banebrytende oppfinnelse med et enormt potensial for hvordan menneskeheten forholder seg til energi.

De har utviklet noe de kaller for en «termisk brikke» («thermal chip») som kan brukes på to forskjellige måter.

I «kraftmodus» («power mode», det øverste bildet) kan brikken levere strøm når den står slik at det er en temperaturforskjell mellom brikkens to sider.

I «kjølemodus» («cooling mode») vil brikken trekke varme ut fra miljøet på sin ene side, når den plasseres under spenning.

Prinsippet for dette har vært kjent lenge. Hvis du har et vakuum der du plasserer et stykke varmt metall ved siden av et stykke kaldt metall, vil du oppleve at det varme metallet mister elektroner til det kalde.

Det Eneco har gjort, er å finne fram til et materiale som kan erstatte hulrommet.

Brikken deres har fem lag: I midten er det termoelektriske laget som erstatter hulrommet. På hver side av dette laget er henholdsvis en emitter og en kollektor, som i en vanlig transistor. På yttersidene av disse halvlederlagene er det et tynt lag med metall.

Det termoelektriske laget har den egenskapen at den kan være svært tynn, og likevel støtte tilstrekkelig temperaturforskjell mellom emitteren og kollektoren til at virkningsgraden blir praktisk interessant.

Brikken vil kunne brukes til å gjenvinne energi i miljøer preget temperaturforskjeller mellom ulike elementer. Den vil også kunne brukes til å kjøle ned komponenter som trenger det.

Ifølge Eneco vil brikken kunne motstå temperaturer på opptil 600 grader Celsius. Virkningsgraden, det vil si andelen varme som kan konverteres til elektrisk energi, anslås til mellom 20 og 30 prosent.

I London i forrige uke holdt Eneco-sjef Lew Brown en presentasjon for potensielle investorer: Selskapet trenger 1,5 millioner pund for å kunne framstille en prototyp, slik at de første kommersielle brikkene kan være klare innen årsskiftet 2007–2008 eller tidlig i 2008.

Brown fortalte at det første markedet han vil angripe, er det som allerede finnes for termoelektriske produkter, blant annet i det amerikanske forsvaret.

Det neste markedet gjelder bærbart IT-utstyr. Brown tenker seg at batterier vil kunne erstattes av en kombinasjon av små etanol-brennere og termiske brikker: Varmen avgitt av brenneren brukes av brikken til å generere strøm.

Brown fortalte at han var i samtaler med Dell og Apple om en mindre revolusjonerende anvendelse: Omdanning av varmeenergi fra hete prosessorer til strøm for vifter eller andre former for kjøling. Dette kan gjelde både bærbare og stasjonære maskiner, også servere.

Det tredje, og antatt største, markedet for Eneco vil være gjenvinning av overskuddsvarme, i alt fra biler og boliger til industrielle anlegg.

Brukt i kjølemodus ser Eneco også store muligheter, i alt fra kjøling av IT- og annet utstyr, til kjøle- og klimaanlegg for bygg og biler.

Brown forklarte at brikkene vil kunne leveres i moduler med mange brikker i hver. Modulene vil bestå av to keramiske skiver med brikker i mellom. De keramiske skivene skal bidra både til uniform varmefordeling på hver side av modulen, og til å isolere den kjølige siden fra den varme.

Investorene i London ble fortalt at de kan vente en omsetning på 124 millioner dollar innen 2010, under forutsetning av at Eneco greier å samle til sammen 40 millioner dollar i kapital.

Til toppen