Ny deadline for Formus

Formus må innen utgangen av neste uke komme fram til en avtale med Alcatel om leverandørkreditt. Ellers blir det kroken på døra.

Formus må innen utgangen av neste uke komme fram til en avtale med Alcatel om leverandørkreditt. Ellers blir det kroken på døra.

Formus fikk tidligere i vår beskjed fra sine eiere om å klare seg på egen hånd. Nå er det klart at to nye eiere kan være villige i å investere i selskapet. Finansavisen skriver at dette dreier seg om Enitel og Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond, og at Formus skylder Alcatel 65 millioner kroner.

IT-avisen skriver at den opprinnelige fristen for å komme fram til en avtale med Alcatel er utsatt med to uker. I korthet er problemet om Alcatel har forpliktet seg til å levere infrastrukturen til Formus på kreditt eller ikke. Formus mener at dette er avtalt, Alcatel ikke.

Dette er avgjørende for den kapitalen Formus trenger. For om selskapet skal finansiere nettet selv øker risikoen for eierne betydelig som dermed må ut med store investeringer før kundene kommer.

Formus fikk våren 1999 konsesjon for trådløs bredbåndskommunikasjon fra Post- og teletilsynet, men om selskapet ikke kommer fram til en løsning nå, vil konsesjonen trolig bli inndratt av tilsynet.

Administrerende direktør i Formus, Knut Digerud, som i sin tid ble readhuntet fra Telenor bekrefter at nye eiere er klar til å gå inn med penger i selskapet.

Til toppen