Ny Debian-versjon hvert annet år

Mer forutsigbarhet til brukere og utviklere.

Ny Debian-versjon hvert annet år

Debian Project, som står bak Linux-distribusjonen Debian GNU/Linux, kunngjorde denne uken at det heretter vil ta i bruk tidsbasert utviklingsstopp for nye versjoner.

Dette innebærer at framtidige utgivelser vil være basert på en utviklingsperiode på to år. Stoppen i utviklingen vil skje i første halvdel av desember i oddetall-år, første gang i desember i år. Dette skal resultere i en ny Debian-versjon våren 2010. Tidspunktet har blitt valgt fordi man tidligere, med versjon 4.0 og 5.0, har erfart at utgivelser på våren er vellykket.

Debian-prosjektet mener at den nye ordningen vil gi bedre forutsigbarhet for brukerne av Debian-distribusjonen og vil gi Debian-utvikerne bedre mulighet til langsiktig planlegging.

Den forrige Debian-versjonen, Debian GNU/Linux 5.0 ("Lenny"), ble utgitt så sent som i februar i år. Med den utgivelse av Debian GNU/Linux 6.0 (Squeeze") allerede neste vår, vil det bare ha gått omtrent ett år mellom utgivelsene. Dette er ifølge Debian-prosjektet et unntak som ikke vil bli gjentatt.

Fordi mange bedrifter ikke ønsker å oppgradere så raskt, vil Debian-prosjektet sørge for at det blir mulig å hoppe over 6.0-utgaven og oppgradere direkte fra 5.0 til 7.0. Den sistnevnte har ennå ikke fått noe kodenavn.

Selv om det er forholdsvis kort tid igjen til at utviklingen for Debian GNU/Linux 6.0 (Squeeze") skal avsluttes, håper prosjektet å oppnå flere store målsetninger. Den viktigste er multi-arkitekturstøtte, noe som skal forbedre installasjonen av 32-bits pakker på 64-bit maskiner. Det planlegges også en optimalisert oppstartsprosess med bedre ytelse og pålitelighet.