Ny del-seier for Microsoft i Java-strid mot Sun

Dommeren har avvist Suns påstand om at Microsoft har krenket åndsverkloven, men opprettholder det midlertidige forbudet mot Windows-spesifikk Java.

I Suns søksmål fra oktober 1997, beskyldes Microsoft for å ha brutt både copyright-bestemmelser og lisenskontrakten ved å distribuere et Java-verktøy for å generere kode som bare kan kjøres under Windows, i stedet for under enhver plattform, som jo er hele poenget med Java.

I august i fjor avgjorde en ankeinstans at dommeren som skal avgjøre saken, Ronald Whyte, ikke hadde gitt en god nok begrunnelse for avgjørelsen om å forby Microsoft å distribuere Windows-spesifikke Java-verktøy. Ankeinstansen påla likevel ikke Whyte å oppheve selve forbudet, ut fra en antakelse om at Sun sannsynligvis ville vinne fram med sitt søksmål.

Whytes nyeste avgjørelse ble kjent mandag kveld. Den slår fast at Microsoft ikke har brutt copyright-bestemmelsene i sin håndtering av Java. Samtidig gir dommeren forbudet mot å distribuere Windows-spesifikke Java-verktøy en ny juridisk begrunnelse, der argumentasjonen utelukkende bygger på påståtte brudd på lisenskontrakten.

Søksmålet dreier seg følgelig nå utelukkende om hvorvidt Microsoft har brutt lisensbetingelsene eller ikke. Whyte ønsker tydeligvis at ting ikke skal skje for fort: Det er ikke laget noen timeplan for saken.

Whytes avgjørelser heller stort i Suns favør. Samtidig avviser han Suns mer ytterliggående krav. I en avgjørelse 7. april i år avviste han for eksempel et krav fra Sun om at Microsoft skulle nektes adgang til framtidige oppgraderinger av Java.

I den store rettssaken som justisdepartementet og nitten delstater fører mot Microsoft, har dommer Thomas Penfield Jackson avgjort at Microsofts håndtering av Java strider mot antitruslovgivningen.

Les mer om Java-striden:


Sun vurderer enda et søksmål mot Microsoft
Liten Microsoft-seier over Sun
NT-oppdatering med Sun-kompatibel Java
Utsatt kompatibilitetsfrist for Microsofts Java
Mulig Java-kompromiss mellom Sun og Microsoft

;