Ny direktør for nasjonal sikkerhetsmyndighet

I statsråd i dag er Kjetil Storaas Hansen åremålsbeskikket for seks år som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I statsråd i dag er Kjetil Storaas Hansen åremålsbeskikket for seks år som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Kjetil Storaas Hansen (49) er utdannet ved Hærens krigsskole samt Militärhögskolan i Sverige.

Han har bred erfaring innen ledelse, omstillings- og utviklingsarbeid i offentlig og privat sektor samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Han har tjeneste både fra Forsvaret og fra det sivile, blant annet som sjef for kompetansesenteret for Hærens luftvernartilleri, militær assistent for Forsvarssjefen, prosjektsjef/business controller/prosessleder kostnadsreduksjon Peterson Scanproof, fabrikksjef Loyds Industrier AS og administrerende direktør Stansefabrikken Fredrikstad.

Han er i dag regiondirektør for Tollregion Øst-Norge, og vil tiltre som direktør i NSM etter nærmere avtale med Forsvarsdepartementet.

Til toppen