Ny dommer utpekt i Microsoft-saken

Colleen Kollar-Kotelly ble fredag utpekt til ny dommer i monopolsaken mot Microsoft. Hun har minimal erfaring med antitrustsaker men nyter bred respekt for sin gjerning innen kriminalsaker.

Monopolsaken mot Microsoft ble fredag formelt tilbakeført til samme rett som der Thomas Penfield Jackson i våres avsa kjennelsen om at Microsoft skulle deles. I juni ble denne kjennelsen opphevet av en ankeinstans. Colleen Kollar-Kotelly ble fredag trukket ut blant ti andre dommere til å overta saken etter Jackson.

Kollar-Kotelly ventes å bruke flere uker på å sette seg inn i saken. Hun er pålagt å holde høringer om bunting av Windows med nettleseren Internet Explorer, og om straffetiltakene mot Microsoft i henhold til Jacksons kjennelser om sakens fakta og Microsofts lovbrudd, som begge ble opprettholdt av ankeinstansen.

Hennes kjennelse om straffetiltak kan følgelig ikke ventes før om flere måneder. Microsoft ventes å prøve å hale ut saken, blant annet under påskudd av å gjøre et nytt forsøk på å få til et forlik under ledelse av den nye dommeren.

Myndighetene ventes å foreslå en forsert saksgang, og kan tenkes å ville be om en midlertidig forføyning mot Microsoft, for eksempel i form av en utsettelse av Windows XP, der Microsoft viderefører praksisen med å utvide funksjonaliteten i operativsystemet til å omfatte applikasjoner innen multimedia og meldingsformidling, områder der det finnes en rekke produkter som konkurrerer mot Microsoft.

Samme dag som den nye dommeren ble utnevnt, markerte Microsoft den offisielle overrekkelsen av den endelige versjonen av Windows XP til PC-produsentene. De første nye PC-ene med forhåndsinstallert Windows XP ventes i USA allerede 24 september, selv om den offisielle lanseringen av Windows XP er opprettholdt til 25. oktober.

Kollar-Kotelly er 58 år gammel. Hun ar arbeidet tre år i justisdepartementet i Washington, og ble utnevnt til sin første dommerpost i 1984. Utnevnelsen til den føderale domstolen der hun fungerer nå kom i 1997 av daværende president Bill Clinton.

Juridiske eksperter peker på at det er umulig å spå om Kollar-Kotelly vil helle for eller mot Microsoft. Jackson viste seg å være svært hard mot Microsoft, enda han ble utnevnt på 1980-tallet av den republikanske presidenten Ronald Reagan.

Microsofts nye dommer betraktes som grundig og samvittighetsfull, og skal nyte stor respekt. Hun har dømt en rekke saker som har fått stor oppmerksomhet, blant annet innen jordbruk og naturvern. Hun er også kjent for mordsaker og private erstatningssaker. At hun er lite erfaren innen forretningsjuss generelt og antitrustlover spesielt, tillegges varierende betydning. Noen mener det er svært uheldig for Microsoft-saken, mens andre peker på at Kollar-Kotelly har vist at hun evner å sette seg grundig inn i nye fagområder.

Til toppen