Ny e-business-utdanning

NæringsAkademiet tilbyr nå et studium som rett og slett heter E-business, og som er utviklet i samarbeid med Cell Network.

NæringsAkademiet tilbyr nå et studium som rett og slett heter E-business, og som er utviklet i samarbeid med Cell Network.

NæringsAkademiet tilbyr studiet E-business, som skal bidra til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft innen dette området. Uteksaminerte studenter

vil få tittelen E-business kandidat.

De viktigste fagområdene i det nye studiet er e-business, design og teknologi, heter det i en pressemelding.

- Målet er at studenter som fullfører studiet skal være i stand til å kommunisere med både ledere, markedsførere og teknologer på deres fagspråk, slik at handelsløsninger på Internett blir integrert på en smidig og hensiktsmessig måte, sier Tore Bossum som er direktør for teknologi og utvikling ved NæringsAkademiet.

Heltidsstudiet, som er utviklet i samarbeid med Cell Network, gjennomføres over to semestre på dagtid. I løpet av studiet skal studentene avlegge to skriftlige, individuelle eksamener, samt levere en praktisk prosjektoppgave som skal løses i samarbeid med en bedrift. I tillegg skal det leveres en obligatorisk caseoppgave.

E-business er, ifølge NæringsAkademiet, et krevende studium, og studentene må ha noe forkunnskaper i informasjonsteknologi. I tillegg er det en fordel å ha en fagutdanning eller yrkespraksis innenfor merkantile fag.

Etter gjennomført studium mener skolen at kandidatene vil være kvalifisert til jobber i de fleste bedrifter som vil satse på handelsløsninger gjennom Internett.

Mer informasjon finner du på NæringsAkademiets nettsider.

Til toppen