Ny epoke for norsk tungregning

Forskningsrådet og Uninett har inngått avtale om drift og utvikling av norsk tungregning de neste ti år.

Forskningsrådet og Uninett har i dag inngått avtale om framtidig ansvar for operativ drift og utvikling av norsk tungregning, heter det i en pressemelding. Dagens prosjektaktivitet videreføres med en tidsramme på ti år, og skal ledes av et nytt datterselskap i Uninett-konsernet, Uninett Sigma.

Avtalen skal sikre en stabil utvikling av infrastrukturen for avansert vitenskapelig beregningsarbeid i Norge.

Siden 2000 har norsk tungregning vært organisert i prosjektet NOTUR under ledelse av NTNU. Prosjektet har vært drevet i samarbeid med de øvrige universitetene, Meteorologisk institutt, Statoil, Sintef og andre aktører, og vært finansiert av Forskningsrådet og deltakerinstitusjonene.

Samarbeidsmodellen videreføres i Uninett Sigma, og NOTUR-prosjektets leder, professor Bjørn Hafskjold, skal videreføre prosjektet og bygge opp den nye organisasjonen.

Langsiktig investeringsplan

– Det viktigste nå er at vi får muligheten til å legge en langsiktig investeringsplan som kan utnytte infrastrukturen på en bedre måte, både med hensyn til utstyr og kompetanse. En av fordelene med UNINETT er at vi kan se nettverk og maskin- og lagringsressurser i sammenheng. Dette er særlig viktig framover siden datastrømmene blir større både når det gjelder beregning og lagring, sier Hafskjold.

Uninett ble valgt fordi selskapet har lang erfaring som driftsorganisasjon. I tillegg forventes det synergi på flere områder av den samordningen som skjer. Tungregningsaktiviteten støtter Uninetts engasjement som norsk gridkoordinator. En felles organisering vil dessuten gi mulighet for en mer koordinert utbygging av forskningsnettet framover slik at kapasitetsbehovene innenfor tungeregningsmiljøene til enhver tid er dekket.

Forskningsrådet mener den nye organisasjonsmodellen i stor grad følger opp anbefalingene til en internasjonal komité ledet av professor Risto Nieminen ved Helsinki-universitetet, en modell som har vært til høring i berørte miljøer. Ved å etablere et offentlig finansiert verktøy for tungregning, vil satsingen kunne få både økt synlighet og et mer varig preg.

    Les også: