Ny Ericsson-direktør

Tor Ø. Frydenberg (47) er utnevnt til viseadministrerende direktør i Ericsson AS. Han vil være ansvarlig for markedsføring og salg av Ericssons produkter i det norske markedet.

Frydenberg har tidligere vært ansvarlig for eksportvirksomheten i Ericsson AS. Før det var han adm. direktør i NFT Ericsson

Communications ANS.

Ny sjef for eksportvirksomheten i Ericsson AS blir Roar Kristensen (45), som siden våren 1995 har arbeidet i forretningsområdet Public

Telecommunications ved Ericsson-konsernets hovedkontor i Stockholm.

Roar Kristensen har tidligere hatt ansvaret for det norske marked og vært sjef for utviklingsvirksomheten ved Ericsson AS.

Ericsson AS har om lag 1.200 ansatte i Asker og Arendal, og en årlig omsetning i størrelsesorden to milliarder kroner. Over halvparten av

omsetningen eksporteres.

;