Ny EU-sak mot Microsoft

EU-kommisjonen mener selskapet har sabotert et viktig tiltak de var pålagt.

Ny EU-sak mot Microsoft
Ifølge EU-kommisjonen har Microsoft sabotert nettleservalget de ble pålagt i desember 2009, og fulgte fram til Windows 7 Service Pack 1 i februar i fjor. Bilde:

EU-kommisjonen melder at de i dag har innledet en ny prosess mot Microsoft ved å sende selskapet en formell protest («Statement of Objections») mot håndteringen av et av straffetiltakene fra dommen i 2009.

Dommen påla Microsoft å sørge for at alle brukere av nye pc-er fritt fikk velge nettleser. Pålegget gjelder hele EU/EØS-området i fem år, det vil si fram til desember 2014.

Microsoft fulgte opp pålegget i mars 2010, og utstyrte EU/EØS-utgavene av Windows med en rutine som varslet brukerne at de kunne velge nettleser fritt, og tilbød automatiske rutiner fra å installere til sammen 11 ulike nettlesere i tillegg til Internet Explorer, nærmere bestemt Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox og Opera, samt de mindre kjente Avant Browser, Flock, Green Browser, K-Meleon, Maxthon, Sleipnir og Slim Browser.

EU-kommisjonen mener oppdateringen Service Pack 1 til Windows 7, som kom i februar i fjor, brøt med dette pålegget. I perioden februar 2011 til juli 2012 kan «flere millioner brukere ha unngått å utsettes for nettleservalget» heter det i en pressemelding.

– Microsoft har erkjent at skjermbildet med nettleservalget ikke ble vist i denne perioden, heter det videre.

Den formelle protesten som EU-kommisjonen har overlevert Microsoft i dag, tyder på at Microsoft ikke har reagert hensiktsmessig på varslet som kommisjonen kom med i juli om at nettleservalget var sabotert i Windows 7 SP1.

En formell protest av typen «Statement of Objections» innebærer at EU-kommisjonen skriftlig informerer en part om mistanke om forhold som kan utløse straffetiltak. Microsoft har anledning til å levere et skriftlig svar, og til å be om en høring for å presentere eventuelle motargumenter. Deretter tar EU-kommisjonen en endelig avgjørelse. Dersom mistanken i den formelle protesten bekreftes, kan kommisjonen vedta straffetiltak, blant annet bøter på opptil 10 prosent av selskapets årlige omsetning.

EU har ført flere saker mot Microsoft. Disse har blant annet resultert i tre bøter, henholdsvis 497 millioner euro i 2004, 280,5 millioner euro i 2006 og 860 millioner euro i 2008.

Les mer om: