Ny Firefox må gjennom «strafferunde»

Versjon 3.1 har problemer, og må gjennom en ekstra betatest.

Ny Firefox må gjennom «strafferunde»

Versjon 3.1 har problemer, og må gjennom en ekstra betatest.

Den neste utgaven av Mozillas Firefox-nettleser, Firefox 3.1, skal inkluderer to store nyheter. Den ene, Private Browsing Mode, skulle opprinnelig ha kommet med i 3.0-versjonen, men ble ikke ferdig i tide. Denne skal gjøre det mulig for brukere å benytte Firefox uten at det legges igjen spor om bruken på maskinen. Tilsvarende funksjonalitet finnes eller er planlagt i konkurrerende produkter.

Den andre store nyheten er JavaScript-motoren TraceMonkey. Denne skal gi nettleseren svært mye bedre JavaScript-ytelse på mange områder. Også flere av konkurrentene jobber intenst med å forbedre til nettleseren. Dette skyldes troen på at webstandardbaserte applikasjoner blir enda mer utbredt, langt mer omfattende og ressurskrevende i tiden framover. Samtidig må applikasjonene oppleves av brukerne som raske og lydhøre.

JavaScript er en viktig nøkkel oppi alt dette, men kan bli en flaskehals dersom nettleserne ikke tolker koden så effektivt som mulig.

I Firefox brukes ikke JavaScript-støtten til å kjøre skripts på websider og -applikasjoner brukeren måtte åpne i nettleseren, men også i selve brukergrensesnittet og ikke minst i mange av tilleggene som eksterne utviklere har blitt laget til nettleseren.

Når JavaScript-ytelsen økes med flere hundre prosent, noe enkelte tester viser, vil dette kunne påvirke oppførselen til både brukergrensesnittet og de mange tilleggene.

Dette, sammen med en serie store og små feil som fortsatt gjenstår, har fått Mozilla til utvide betaperioden med en tredje betaversjon. Denne kan trolig ventes i løpet av januar 2009, trolig en drøy måned etter at den andre betaversjonen gjøres tilgjengelig.

Mike Beltzer i Mozilla skriver i denne meldingen om hvorfor det er nødvendig med en tredje betaversjon.

Før dette kommer til å skje, vil Mozilla komme med flere oppdateringer til dagens versjoner. Det skal gis ut en oppdatering til Firefox 2.0.0.18 som skal bidra til at flest mulig av disse brukerne flyttes over til Firefox 3.x.x før supporttiden for Firefox 2 tar slutt. Denne oppdateringen skal komme den 2. desember, ifølge tidsplanen på denne siden.

Deretter, den 16. desember, skal Mozilla slippe Firefox 2.0.0.19 og 3.0.5. Nøyaktig hva som vil være nytt i disse, er ikke klart, men trolig vil 2.0.0.19 være den siste offisielle utgaven av Firefox 2.

Mer om Mozillas veikart for de neste utgivelsene finnes på denne siden.

    Les også:

Til toppen