Ny forskning antyder mobilskader

Svenske forskere ved Universitetet i Lund har kommet fram til at to minutter mikrobølge-stråling kan påvirke mekanismen som skal hindre skadelige proteiner og toksiner i blodet fra å gå til hjernen. Når slike proteiner kommer til hjernen øker sjansen for å pådra seg sykdommer som alzheimers, parkinsons og multippel sklerose.

Svenske forskere ved Universitetet i Lund har kommet fram til at to minutter mikrobølge-stråling kan påvirke mekanismen som skal hindre skadelige proteiner og toksiner i blodet fra å gå til hjernen. Når slike proteiner kommer til hjernen øker sjansen for å pådra seg sykdommer som alzheimers, parkinsons og multippel sklerose.

Forskerne utsatte rotter for mikrobølger lik de som kommer fra mobiltelefoner for å finne hvilken effekt blodet kunne få i hjernen, ifølge BBC.

Professor og nevrolog Leif Salford, sier til Daily Mail at forskerne ennå ikke er sikre på om effekten som ble sett i rottenes hjerner er skadelig for mennesker. Men det kan se ut som molekyler som proteiner og toksiner kan strømme ut av blodet når telefonen er påslått og ligger inntil hodet.

Forskningen stiller spørsmål med retningslinjene satt opp av Verdens helseorganisasjon (World Health Organisation). Mobiltelefonprodusentene må følge visse maksimalkriterier for hvor stor stråling en telefon kan stråle ut, men forskningen ved Universitetet i Lund viser at skadene kan skje innenfor dagens strålegrenser.

I en artikkel publisert i New Scientist tidligere i år ble imidlertid tanken om at mikrobølgene fra en mobiltelefon skulle kunne "koke" hjernen avvist. Dette viser at forskermiljøet i beste fall er delt i spørsmålet om mobiltelefonbruk kan påføre hjerneskader.

Den store utbredelsen av mobiltelefoner er relativt fersk, i Norge og Finland der mobiltelefonenn har fått størst utbredelse startet den sterke veksten først for fire-fem år siden.

Til toppen