Ny gigant er skapt

Sterk konkurranse og fallende handel på verdens aksjemarkeder har tvunget frem konsolideringer blant nettmeglerne. I dag melder to av de største svenske nettmeglerne at de slår seg sammen.

Teletrade og NordNet Sverige, som begge er blant de aller største nettmeglerne i Sverige, kunngjør i en pressemelding i dag at de slår seg sammen. Og resultatet blir Nordens største internettmegler. Med 65.000 kunder og totalt 8,5 prosents andel av alle transaksjoner på Stockholmsbørsen det siste kvartalet, plasserer Teletrade Nordnet seg på fjerdeplass blant alle aktørene på den svenske børsen. Den sammenlagte forvaltningskapitalen blir 9,5 milliarder svenske kroner, som gir selskapet 1,5 prosents andel av handelsvolumet i Sverige.

-Vi blir den eneste nettmegleren som får tilstrekkelig store volum for å oppnå en god lønnsomhet, sier Klas Danielson, som er foreslått som ny visekonsernsjef i det sammenslåtte TeleTrade Nordnet.

Gjennom fusjonen regner selskapet med å spare 60 millioner kroner i synergieffekter, med full effekt fra 2002. Besparelsene skal hovedsakelig komme fra systemintegrasjon, sammenfallende informasjonstjenester, noen bemanningsreduksjoner og koordinert markedsføring. Kostnadene forbundet med sammenslåingen er antatt å bli på 25 millioner kroner.

Etter fusjonen vil dagens eiere av Teletrade sitte med 46 prosent av kapitalen, mens Nordnet-eierne får de resterende 54 prosent. (Men slik at Teletrade blir det overtagende selskapet etter poolingmetoden for å unngå goodwill.) For at fusjonene skal bli endelig gjennomført trenger imidlertid selskapene en godkjennelse fra den svenske finansinspektionen og aksept på de respektive generalforsamlinger. I forbindelse med fusjonen er også den tidligere foreslåtte emisjonen i Teletrade tenkt gjennomført.

- Med denne fusjonen har vi tatt ett godt grep om den konsolideringen som pågår i bransjen, sier Bo Mattsson, foreslått som ny konsernsjef.

Klas Danielseon forteller derimot til digitoday.no at selskapet ikke vil gå ut over Norden, og at man konsentrer seg om de områder man alt er posisjonert i for å øke sine markedsandeler der.

- Vedrørende Norge så fortsetter vi den satsningen Nordnet har gjort i Norge. Vi akter å bli en stor nordisk aktør som også innbefatter at man oppnår en viss størrelse på de enkelte markedene, sier han.

- Effekten for Norge blir at vi får sterkere finansielle krefter for å fortsette veksten vår, forteller daglig leder for Nordnet, Øystein Lode til digitoday.no.Teletrade har tidligere lansert planer for å gå inn i Norge, men det blir ikke aktuelt nå, og veien videre går gjennom den posisjon vi allerede har fått.

Markedet har 'satt' seg blant de norske nettaktørene og få nye kunder har strømmet til i det siste. De nye nettmeglerne, som blant annet Nordnet, må derfor hele tiden kapre kunder fra andre meglere. Svenskene mener allikevel å ha et bedre produkttilbud enn de andre, og at dette er noe av grunnen til den kundetilstrømningen de har hatt, selv i det tøffe markedet som har vært det siste året.

s


- Vi ser på mulighet for både å vokse strukturelt og organisk. Vi har så langt ikke vært i noen samtaler med andre aktører i Norge, men vurderer fortløpende de alternativ vi har og hvilken strategi vi skal bruke fremover, sier den norske sjefen i Nordnet til digitoday.no.

- Vårt offisielle mål, som også gjaldt tidligere, er i løpet av en to til treårsperiode å bli blant de tre ledende på nettmegling. Og da målt både blant de uavhengige og blant bankenes egne nettløsnigner. Og disse målene står fast også etter fusjonene med Teletrade, sier Lode.

Teletrade, som er børsnotert på Stockholmsbørsen, avsluttet gårsdagens handel med en prising på 183 millioner kroner, hvilket priser det sammenslåtte selskapet til nesten 400 millioner kroner.

Til toppen