JUSS OG SAMFUNN

Ny gjennomgang av patentdom mot HTC

Usikkert om Apple vinner fram med krav om importforbud mot HTCs Android-mobiler.

16. sep. 2011 - 11:24

En viktig del av den globale patentstriden mellom Apple og Android utkjempes i USA mellom Apple og HTC i en arena der US ITC (International Trade Commission) er dommer.

ITC har myndighet til å nedlegge forbud mot import av utenlandske varer, blant annet dersom de krenker patenter registrert hos USAs patentkontor.

Juridisk sett betraktes mobiltelefonene til både HTC og Apple som importvarer, siden produksjonen skjer utenlands.

Det gjør at HTC har bedt ITC forby alt salg av iPhone og iPad i USA, under påskudd av at Apple har brutt HTC-patenter. ITC har også mottatt en henstilling fra Microsoft om å forby Motorola-mobiler i USA, med henvisning til patentkrenkelser.

15. juli i år stadfestet i «administrativ dommer» i ITC at HTC har krenket to Apple-patenter. Den samme kjennelsen frifinner HTC for påstått krenkelse av to andre patenter.

Siden Apple fikk medhold for to av patentene, kunne kjennelsen dannet grunnlag for et importforbud av HTCs Android-mobiler.

I går publiserte ITC et nytt dokument knyttet til den samme striden rundt HTCs påståtte krenkelse av de fire Apple-patentene.

Her slås det fast at ITC nedsetter en egen kommisjon på seks medlemmer som skal gå gjennom saken på nytt. Granskingen skal gjelde alle fire patenter, altså også de to som HTC ble frikjent for i kjennelsen 15. juli.

Det betyr at Apple kan risikere at HTC frifinnes helt, samtidig som HTC risikerer å bli dømt også for de to patentene de opprinnelig ble frikjent for å ha krenket.

Den opprinnelige kjennelsen dømte HTC for å ha krenket et patent om overføring av flere typer data, og et patent for å gjenkjenne telefonnummer i e-post slik at brukeren kan slå eller lagre nummeret. HTC sier de lett vil kunne justere sin programvare for å omgå patentene. De to patentene der HTC ble frikjent, dreier seg om bruk av objektorientert programmering (hva dette egentlig går på, faller utenfor ambisjonsnivået til denne artikkelen).

Kommisjonen har bare mandat til å drøfte denne spesielle saken. Det innebærer at HTCs anklage mot Apple skal behandles atskilt. Apple har også en annen patentklage mot HTC til behandling i ITC.

Kommisjonen skal avslutte sitt arbeid innen 6. desember i år.

Bloomberg har forsøkt å innhente kommentarer fra HTC og Apple. Hittil har bare HTC svart. De sier at de er glad for avgjørelsen om å gå gjennom saken på nytt, og at de har tro på at de har rett.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.