Ny graveforskrift «en skandale»

– Dødskyss til Senterpartiets bredbåndpolitikk, sier Per Morten Hoff.

Ny graveforskrift «en skandale»
Etter snart fem år har den rødgrønne regjeringen funnet det for godt å utstede en graveforskrift som kommer den kommende regjeringen i forkjøpet, og som fortsatt lar kommune bestemme over graving for bredbånd i og langs kommunale veier. – Dette er en skandale og en obstruksjon fra [] statsråd Marit Arnstad, sier Per Morten Hoff. Bilde: Per Ervland

Samferdselsdepartementet har etter mange års forarbeid utferdiget en ny graveforskrift, går det fram av en pressemelding. Graveforskriften fastlegger hvor dypt det skal graves når rør, kabler og ledninger skal følge eller krysse veier.

IKT-Norge har ivret lenge for en ny graveforskrift, med denne begrunnelsen:

– En fornuftig graveforskrift vil medføre at markedet i betydelig grad vil bygge ut høyhastighets bredbånd da gravekostnadene utgjør 70–80 prosent for fremføring av bredbånd (se pressemelding fra IKT-Norge om Solberg & Jensens regjeringserklæring).

Solberg & Jensen varslet nemlig en ny graveforskrift for framføring av bredbånd i og langs vei. Håpet fra bransjeorganisasjonen var at denne ville gjelde for både riksvei og kommunal vei, slik at bredbåndsgraverne kunne forholde seg til ensartede regler over hele landet. De graver oftest til hjem, og de fleste hjem ligger, som kjent, ved kommunale veier.

Senterpartistatsråd Marit Arnstads Samferdselsdepartement har nå kommet Solberg & Jensen i forkjøpet, og utstedt sin egen graveforskrift.

Og denne graveforskriften etterkommer ikke IKT-Norges krav om felles regler for riksvei og kommunal vei. De nye nasjonale reglene gjelder bare riksveier.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er ikke nådig i sin reaksjon.

I en e-post til digi.no skriver han:

– Dette er en skandale og en obstruksjon fra Arnstad. Jeg vil gå så langt som å kalle det et dødskyss til Senterpartiets bredbåndpolitikk. Her har man satt det kommunale selvstyre foran samfunnsøkonomiske interesser.

Hoff peker på at bredbånd er samfunnskritisk infrastruktur og på at det er første gang i historien at utbyggingen av samfunnskritisk infrastruktur overlates til markedet. Han er oppgitt over at departementet har holdt på med graveforskriften i snart fem år, og fortsatt er i stand til å «glemme» hvor problemet er.

– Det er i kommunale veier hvor du skal inn i gater og inn i boligområder… Vi trenger ens graveregler for alle kommuner i Norge basert på en maksimumsdybde på 40 centimeter. I dag har Kragerø 10 centimeter, men Skedsmo har operert med 120 centimeter. Alle må se at det ikke kan være slik.

Hoff viser til at IKT-Norge fikk stoppet det forrige forslaget til ny graveforskrift.

– Vi ønsker å ta dette opp med den nye regjeringen… [Solberg & Jensen] har sagt at de vil ha 100 megabit per sekund. Da må de spille på lag med markedet, ikke mot markedet.