Ny HP-sjef fra egne rekker

Hallstein Mørk, toppsjef i Hewlett Packard i Norge, har takket ja til å bli personalsjef for Hewlett Packard i Genéve. Ny sjef blir Frode Haugli som er rekruttert fra egne rekker. Haugli melder om stø kurs for HP Norge og planlegger ingen store kursendringer for selskapet.

Hallstein Mørk, toppsjef i Hewlett Packard i Norge, har takket ja til å bli personalsjef for Hewlett Packard i Genéve. Ny sjef blir Frode Haugli som er rekruttert fra egne rekker. Haugli melder om stø kurs for HP Norge og planlegger ingen store kursendringer for selskapet.

Frode Haugli, HPs nye toppsjef, er rekruttert fra avdelingen for tyngre Unix- og NT-løsninger. Haugli benekter imidlertid at grunnen til at han er valgt er at det skal satses tyngre på denne delen av virksomheten.

- Den forrige sjefen var fra avdelingen for PCer og skrivere, men dette betyr ikke at jeg kommer til å gjøre tingene veldig annerledes, sier Haugli til digi:data. Han legger til at han vil gjøre alt for å beholde de konkurransefortrinn han mener HP har opparbeidet seg gjennom de siste årene.

- Vi har veldig dyktige og trofaste medarbeidere. Dagens stab har en gjennomsnittlig ansiennitet på i overkant av ni år, noe som er svært høyt , bransjen tatt i betraktning. Du kan godt skrive at jeg satser på en stø kur for HP, sier den nyansatte sjefen, som forøvrig karakteriserer seg selv som resultatorientert og rettferdig.

Til toppen