Ny integrator vil erobre Norge

SeeBeyond, systemintegrator på tvers av platformer, etablerer seg i Norge. - Vi utfordrer Component Software, sier Poul Lund som leder den nordiske organisasjonen.

Poul Lund er en kjent ringrev i den nordiske IT-bransjen. Han ledet den nordiske avdelingen av SAP i årene 1987 til 1993, og tar æren for de mange store kundene som gikk over til SAP i denne perioden. Han er ikke bare administrerende direktør i SeeBeyond (Nordic) ApS, men også eier. Den nordiske avdelingen av SeeBeyond drives på franchise-basis. SeeBeyond Norway AS som ledes av Øistein Borgen, er derimot en heleiet datter av den nordiske avdelingen.

SeeBeyond er inne i en periode med sterk vekst. Fjorårets omsetning på 115 millioner dollar skal økes til 243 millioner dollar i år. Lund skal stå for 100 millioner danske kroner, budsjettert jevnt fordelt mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Han ligger best an i Finland. I Norge er det ennå ingen salg å vise til. Borgen forsikrer at det kommer innen årsskiftet, selv om målgruppen er begrenset til Norges 100 største bedrifter.

- Vi leverer infrastruktur for å flytte informasjon på tvers av geografi, applikasjoner og operativsystemer, forklarer Lund.

- De fleste har glimrende applikasjoner i dag, som det ikke er noen grunn å kaste. Vi tilbyr integrasjon som er rask, effektiv og skalérbar, og som realiserer drømmen om enhetlig synsvinkel mot kunden.

En av SeeBeyonds stjernekunder er General Motors, der selskapets verktøy eXchange eBI Suite er brukt til å integrere 22.000 applikasjoner. I Norden er Ericsson og Volvo blant referansene.

- Vi integrerer på tre nivåer: forretningsprosesser, også mot partnere, kunderelasjoner og applikasjoner. Applikasjonsintegrasjonen er det grunnleggende. I markedet observerer vi at 34 prosent av IT-utgiftene går til å vedlikeholde samspillet mellom applikasjoner. Vi kan tilby en halvering av disse utgiftene.

Prinsippet til SeeBeyond er å ikke endre de øvrige applikasjonene med et komma, men ordne samspillet gjennom en egen programvareinfrastruktur. Infrastrukturen oppretter systemer med intelligente køer av informasjonsutveksling mellom applikasjonene, underkastet regler som gjelder for de gitte forretningsprosessene. Infrastrukturen kan benytte meldingstjenester fra andre selskaper - MQSeries fra IBM eller Message Services fra Oracle - men er ikke avhengig av disse.

Lund erkjenner flere tunge konkurrenter, selv om han avviser BEA som stor konkurrent siden han på dette området identifiserer dem med Unix-verden. I Norge regner han med å møte spesielt Component Software som representerer webMethods. Ellers utfordrer han IBM og TIBCO.

SeeBeyond akter ikke å bygge opp store organisasjoner i Norden. I dag er de 16, og taket settes ved 30. Det er etablert en allianse med Accenture der det pågår en internasjonal utbygging av kompetanse innen SeeBeyonds verktøy, også i Norden.

- Rekrutteringen er ikke så enkel, mener Lund. - Vi krever både kompetanse innen IT og forståelse for forretningsprosesser. Salget starter med samtaler med ledelsen. Implementeringen starter med et grafisk grensesnitt der man modellerer prosessene som skal integreres. Etter dette må man gå dypt i detaljer, også knyttet til drift av omfattende IT-systemer. Fordelen vår er at det kan gå svært raskt, ned til bare et par måneder, forutsatt at kunden har forretningsprosessene klart for seg.

Til toppen