Ny intelligent svitsj og akselerator fra Citrix

NetScaler MPX er seriens nye toppmodell for å få fart på applikasjoner i store datasentraler.

Ny intelligent svitsj og akselerator fra Citrix

NetScaler MPX er seriens nye toppmodell for å få fart på applikasjoner i store datasentraler.

NetScaler er Citrix’ varemerke for dedikerte bokser som skal bedre ytelsen til webapplikasjoner ved å komprimere og kryptere trafikk, og fungere som svitsj opptil lag 7, det vil si på applikasjonsnivå. Citrix kunngjorde i går at en ny toppmodell i denne serien, NetScaler MPX, nå er tilgjengelig.

MPX er beregnet på store datasentraler hos operatører, tilbydere og liknende. Den kan håndtere en trafikkstrøm på opptil 15 gigabit per sekund. Den tar unna 375 000 http-forespørsler per sekund og opptil 750 000 transaksjoner per sekund. I forhold til den hittil kraftigste NetScaler-modellen kan den håndtere 2,5 ganger så mange webapplikasjoner. Målt per ytelse er strømforbruket halvert og behovet for gulvplass er redusert med 60 prosent.

Tallet på samtidige SSL-sesjoner som en MPX kan håndtere er 750 000. Tallet på samtidige TCP-sesjoner er 5 millioner.

En av de viktigste egenskapene til MPX er evnen til å identifisere og dirigere svært omfattende mengder datatrafikk.

Den kan for eksempel skjelne mellom ulike typer webapplikasjoner – som å skille Siebel fra Oracle – og sende den direkte til den rette serveren. Et annet eksempel er at den kan merke seg når en innkommende e-post ikke bærer på noe vedlegg, slik at det ikke er hensiktsmessig å sende den til en server for antivirussjekk.

Tjenesteorientert arkitektur, omfattende bruk av multimedia og løsninger i Web 2.0 er faktorer som bidrar til at det er interessant for datasentraler å investere i utstyr som håndterer datatrafikk på applikasjonsnivå.

NetScaler MPX har spesielle tilpasninger til annet Citrix-utstyr.

En interessant egenskap er integrasjon med virtualiseringsløsningen XenServer, der MPX kan legges opp til automatisk å tildele ressurser med utgangspunkt i applikasjoners skiftende behov. Der dette fungerer, trenger man ikke overallokere ressurser av frykt for overbelastning: Systemet vil selge vokse etter hvert som belastningen øker. Det gir ifølge Citrix økt pålitelighet, større fleksibilitet og lavere kostnader.

Ifølge Citrix fyller MPX kravene i de nye reglene for håndtering av transaksjoner med betalingskort som trer i kraft i juni i år, kjent som PCI-DSS («Payment Card Industry Data Security Standard»).

MPX beskrives også som «grønnere» enn tilsvarende løsninger. Det begrunnes med innebygde egenskaper innen strømsparing.

Maksimalt utrustet, har en NetScaler MPX åtte CPU-kjerner, to krypteringsprosessorer for SSL, 250 GB disk og 32 GB minne. Enhetene selges parvis fra 180 000dollar og oppover.

    Les også:

Til toppen