Ny internasjonal standard for statistikk

En standard for statistikkproduksjon vedtatt av det Internasjonale Pengefond (IMF), skal bidra til å forebygge internasjonale økonomiske kriser.

En standard for statistikkproduksjon vedtatt av det Internasjonale Pengefond (IMF), skal bidra til å forebygge internasjonale økonomiske kriser.

Uro på de internasjonale finansmarkedene, spesielt etter den økonomiske krisen i Mexico, viste at mangel på økonomisk statistikk var et problem. Det Internajonale valutafondet (IMF) etablerte derfor en standard for økonomisk statistikk som utgangspunkt for "Dissemination Standard Bulletin Board" (DSBB). Dette er en elektronisk oppslagstavle som gir opplysninger om deltagerlandenes publisering og produksjon av økonomisk statistikk. Norge er et av de 30 landene som har sluttet seg til IMF-standarden.

- I første omgang skal basen gi opplysninger om hvordan tallene i de enkelte landene publiseres. Senere er det meningen at en skal kunne gå direkte til aktuell nasjonal statistikk fra IMF sin database, sier spesialrådgiver Vetle Hvidsten i Norges Bank.

Det var i mars at IMF vedtok standarden for spredning av statistikk. Standarden stiller strenge krav til medlemslandenes statistikkproduksjon, og målet er at IMF-standarden skal sikre aktuell og korrekt informasjon som igjen skal bidra til et sunnere internasjonalt finansmarked.

Brukere av statistikkene vil også kunne kontrollere at landene som har sluttet seg til IMF-standarden virkelig gjør det de har forpliktet seg til.

- Jeg tipper at også Internett-delen vil utvikle seg raskt etter hvert som medlemslandene justerer sine statistikker etter IMF-standarden, sier Hvidsten.

Til toppen