Ny konkurrent på datainnsamling

Statistical Product and Service Solutions Norway er en ny aktør på datainnsamling i Norge, som vil skjerpe konkurransen.

Statistical Product and Service Solutions Norway er en ny aktør på datainnsamling i Norge, som vil skjerpe konkurransen.

SPSS (Statistical Product and Service Solutions ) NORWAY skal møte konkurransen på online survey markedet i Norge.

Med en global kundeliste som omfatter TNS Gallup, NOP, GFK, Coca Cola, Proctor & Gamble og Time Warner/AOL er SPSS rustet til å møte konkurransen på det voksende norske markedet med SPSS MrInterview, skriver selskapet i en pressemelding.

Online survey markedet i Norge, med aktører som Firm og Questback, er i sterk vekst med bakgrunn i nye krav og påbud for datainnsamling innen offentlig sektor. I tillegg er en stadig større del av den norske befolkningen mer fortrolig med Internett som medium, også for å levere fra seg informasjon.

I motsetning til en rekke andre aktører på markedet har kunden, med SPSS MrInterview, et valg om hvorvidt han/hun selv ønsker å drifte løsningen eller kjøpe den som en tjeneste. For mange offentlige institusjoner, eksempelvis sykehus, er dette et kritisk valg ettersom man håndterer en stor grad av sensitive opplysninger hvor man i et sikkerhetsperspektiv selv er avhengig av fysisk eierskap til den innsamlede informasjonen i databasene.

Til toppen