Ny konkurrent til Tandberg Datas MLR

Sony offentliggjorde tirsdag detaljer om sin nye båndstasjon AIT-2. Stasjonen skal være ute på markedet før nyttår og blir en av hovedkonkurrentene til Tandberg Datas MLR-produkter.

Sony offentliggjorde tirsdag detaljer om sin nye båndstasjon AIT-2. Stasjonen skal være ute på markedet før nyttår og blir en av hovedkonkurrentene til Tandberg Datas MLR-produkter.

Til tross for økonomiske problemer i morkonsernet, fortsetter Sony utviklingen av sin proprietære AIT båndstasjonstandard.

Selskapet annonsert tirsdag at AIT-2, som har en kapasitet på 50 gigabyte og en overføringshastighet på 6 megabyte per sekund, vil være tilgjengelig på markedet før nyttår. Bånd til den nye backupløsningen vil være tilgjengelig tidlig på nyåret.

AIT-2 blir en av hovekonkurrentene til Tandberg Datas MLR produktserie, og har ifølge Sony mange av de samme egenskapene som MLR. Også kvalitetsmessig hevder Sony at den nye båndstasjonen vil være fullt på høyde med MLR. Gjennomsnittlig tidsrom mellom hver gang det oppstår en feil oppgis til 300.000 timer for AIT-2, det samme som er oppgitt for MLR.

Ifølge Sony vil de nye kassettene som leveres til AIT-2 være utstyrt med en minnebrikke på 64 kb. Denne brikken vil huske hvor de enkelte dataene på båndet er lagret, noe som reduserer søketiden betraktelig. Gjennomsnittlig søketid er estimert til i underkant av 20 sekunder, mens Tandberg opererer med en søketid på 55 sekunder på sine MLR-produkter.

Sony planlegger å utvide AIT-2-serien videre opp til 100 GB med overføringshastigheter på inntil 12 MB per sekund. Dette produktet er ventet å komme i år 2000.

Til toppen