Ny konsernsjef i Bravida

Amund Skarholt er "fristilt" fra stilligen som konsernsjef i Bravida. Torbjørn Torell overtar.

Amund Skarholt er "fristilt" fra stilligen som konsernsjef i Bravida. Torbjørn Torell overtar.

Torbjørn Torell overtar ansvaret for den løpende operasjonelle driften i Bravida. Den tidligere sjefen, Amund Skarholt, skal ferdigstille årsregnskapet for 2004, og vil etter dette "fristilles" fra sin stilling, heter det i en pressemelding. Beslutningen ble tatt på et styremøte 9. februar, og pressemelding sendt ut en uke senere.

Bravida var tidlgiere en stor teleinstalatør, men disse virkssomhetene er nå solgt ut. Etter salget av forretningsområdene Telekom, IKT og Geomatikk består Bravida-konsernet i hovedsak av forretningsområdet ERV (installasjon innen elektro, rør og ventilasjon) med en årsomsetning ca. 8 milliarder NOK og omtrent 8000 ansatte i Sverige, Danmark og Norge.

Torbjørn Torell har siden august 2004 hatt stilling som Visekonsernsjef i Bravida - konsernet, samtidig som han har hatt den daglige ledelsen av forretningsområdet ERV med hovedkontor i Stockholm.

Til toppen