Ny krisepakke skal sikre eksportbedriftene

For andre gang denne høsten lanserer statsminister Jens Stoltenberg en krisepakke på en søndag.

Ny krisepakke skal sikre eksportbedriftene

For andre gang denne høsten lanserer statsminister Jens Stoltenberg en krisepakke på en søndag.

Den internasjonale finanskrisen har truffet Norge, og søndag 23. november lanserte Regjeringen sin andre krisepakke denne høsten.

Denne gangen var det først og fremst eksportbedriftene som fikk hjelp. Det går ikke først og fremst på IT-selskaper, men også de kan dra nytte av at Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) får økte rammer.

GIEK er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og handelsdepartementet. De garanterer for eksport til land over hele verden uansett bransje, og har egne spesialtiltak for skipsverft.

Innovasjon Norge, som blant annet består av det som tidligere het Eksportrådet, får også økte midler som en del av denne krisepakken.

– Vi bruker statlige banker og garantier for å sikre norske arbeidsplasser. Betydelig økte rammer i GIEK og Innovasjon Norge sikrer norske bedrifter kontrakter ute og investeringer hjemme. Dette er et av mange tiltak regjeringen setter inn for å møte tilbakeslaget i internasjonal økonomi, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

GIEk har i dag en garantiramme på cirka 60 milliarder kroner, men dagens økonomiske situasjon gjør at det ikke lengre er nok. Regjeringen utvider derfor ordningen med ytterligere 50 milliarder kroner.

– Slike garantier vil bidra til å gi norske bedrifter mer forutsigbare rammevilkår som igjen vil være viktig for verdiskaping og sysselsetting i Norge. Vi arbeider også med å sikre tilgang på langsiktig eksportfinansiering. Vi tar sikte på å kunne presentere en løsning i løpet av få dager, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Innovasjon Norge får også økt sin låneramme med en milliard kroner, og sitter dermed på en utlånskapasitet på totalt 2,5 milliarder kroner. På tross av navnet går imidlertid mesteparten av pengene herfra til landbruk, fiskeri og reiseliv.

Til toppen