Ny ledelse i Unisource

Konsernsjef i svenske Telia, Lars Berg, ble tirsdag avløst som styreleder i den europeiske telealliansen Unisource. Berg erstattes av styreleder og toppsjef i det nederlandske televerket, Koninklijke PTT, Wim Dik.

Konsernsjef i svenske Telia, Lars Berg, ble tirsdag avløst som styreleder i den europeiske telealliansen Unisource. Berg erstattes av styreleder og toppsjef i det nederlandske televerket, Koninklijke PTT, Wim Dik.

Berg skal fortsatt sitte i styret i Unisource, som er en allianse bestående av televerkene i Sverige, Sveits og Nederland. Alliansen deltar sammen med AT&T i AT&T-Unisource Communications Services (AUCS), der også Telecom Italia i løpet av få uker etter planen skal kjøpe seg inn.

Lars Berg har vært styreleder Unisource siden 1994, og uttalte seg før årsskiftet kritisk til den tapsbringende alliansen som han mente like gjerne kunne inngå direkte som en del av AUCS.

I 1997 tapte Unisource 700 millioner kroner, mot 1,4 milliarder i 1996, og alliansen skal etter planen gå i balanse i år 2000, selv om målet ikke lenger er offisielt.

Unisource
Unisource ble etablert i 1992 av Telia og nederlandske PTT Telecom, mens Swisscom kom med i 1993. AUCS ble etablert sammen med AT&T i 1994.

Unisource inngår i World Partners, som er en AT&T-ledet gruppe med telekomoperatører verden over, der andre samarbeidspartnere blant annet er japanske KDD og Singapore Telecom.

Til toppen