Ny leder i Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Strandbakken er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Strandbakken er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. (Foto: UiB)

Professor Asbjørn Strandbakken blir ny leder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Ingvild Mestad måtte trekke seg fra ledervervet på grunn av hennes vennskap til den nye riksadvokaten, Jørn Sigurd Maurud.

Tidligere leder Mestad trakk seg 31. oktober. Jørn Sigurd Maurud ble utnevnt til riksadvokat av Kongen i statsråd den 11. oktober.

Strandbakken, som er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, ble utnevnt i statsråd fredag. Han har vært medlem av utvalget siden 2017.

Les også

Utvalget utvides samtidig med to faste medlemmer.

Kontrollutvalgets oppgave er å kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innen for lovens rammer, samt at bruk av tvangsmidler begrenses så godt det lar seg gjøre.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen