Ny leder i Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Ny leder i Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Strandbakken er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Professor Asbjørn Strandbakken blir ny leder for