Ny Linux-klient vil kunne kjøre Windows-programmer

"Corel Linux Desktop" beskrives som en nøkkelferdig Linux-klient med grafisk brukergrensesnitt, beregnet på vanlige brukere. Går alt som det skal, kan pakken bli i stand til å kjøre alt som er av Windows-programmer.

"Corel Linux Desktop" beskrives som en nøkkelferdig Linux-klient med grafisk brukergrensesnitt, beregnet på vanlige brukere. Går alt som det skal, kan pakken bli i stand til å kjøre alt som er av Windows-programmer.

Corel har tidligere forpliktet seg til å porte alle programmene i kontorsuiten WordPerfect 2000 til Linux. Med en egen klientversjon av Linux understreker Corel sitt engasjement for å bringe operativsystemet over til vanlige brukere. Linux har hittil vært mest populær på tjenersiden.

På den pågående messen LinuxWorld i San José utenfor San Francisco, er det mye diskusjon om hvordan Linux skal kunne framså som alternativ til klientversjonene av Windows. I sin hovedtale sa Linux-grunnleggeren Linus Torvalds at å trekke vanlige brukere til systemet er Linux-fellesskapets største utfordring.

Prosjektet med det foreløpige kodenavnet "Corel Linux Desktop" er langt fra ferdig utformet. Det loves likevel kommersielt tilgjengelig i november, for Intel-baserte maskiner. Corel sier at det også vil utvikles for andre prosessorer, blant dem StrongARM-brikken som Corel i dag tilbyr i en egen serie Linux-maskiner. (Disse er ikke til salgs i Europa.)

Et av målene som beskrives er å gi PC-leverandører anledning til å tilby Linux-baserte hjemme- og kontor-PC-er med et Windows-aktig brukergrensesnitt, uten det Corel-sjef Michael Cowpland betegnet som "skatt til Redmond" (hovedkvarteret til Microsoft i delstaten Washington), for rundt 500 dollar.

To miljøer, KDE (se peker til nettstedet K Desktop Environment) og Gnome (Gnu Network Object Model Environment), er allerede engasjert i å utvikle et fullverdig grafisk brukergrensesnitt til Linux. Corel sier selskapet ennå ikke har bestemt seg for å bruke et av disse, eller for å utvikle sitt eget.

Et annet spørsmålstegn knytter seg til hvilken rolle Wine skal spille. Dette er et "open software"-prosjekt som Corel har engasjert seg i, hvis mål er å utvikle et såkalt portabilitetslag for Linux, slik at alle Windows 95/8-programmer kan kjøres direkte. Wine beskrives som noe mer enn en emulator. Corel har demonstrert at Windows-versjonen av selskapets regneark Quattro Pro kan kjøres under Linux ved hjelp av Wine. Men representanter for Corel har også understreket at Wine ennå ikke kan tilby full funksjonalitet for Windows-applikasjoner. Blant egenskapene som mangler er mellomlageret for kopierte data ("utklippstavlen") og dra-og-slipp.

Hvis Wine-prosjektet lykkes, og Corel integrerer det med sin Linux Desktop, kan følgene være sensasjonelle. PC-leverandører vil kunne lage en svært rimelig pakke, som uten lisenser til Microsoft, vil være i stand til å kjøre hva som helst av Microsoft og andre Windows-applikasjoner.

At Corel ikke satser utelukkende på Wine, men også på å lage Linux-varianter av sin programvare, skyldes dels at Wine er et frittstående prosjekt som selskapet verken kan eller ønsker å overta, dels at egne Linux-utgaver kan være interessante uansett, og antakelig også at selskapet vil være et hundre prosent sikker på å kunne tilby en Linux Desktop med et tilstrekkelig programvaretilbud innen den selvpålagte fristen i november.

Corel sier ellers at man i utgangspunktet tenker seg Linux Desktop som en integrert pakke med Corels WordPerfect-suite, men at man vil rette seg etter markedet dersom det reiser seg et krav om at produktet må være tilgjengelig for seg selv.

Nærmere informasjon om hva slags systemkrav Corel Linux Desktop vil bygge på, foreligger ikke. Håpet er selvfølgelig å få en løsning som gjør at også brukere med eldre PC-er kan bruke den som en anledning til å kjøre eller akselerere Windows 95-programmer.

Til toppen