Ny Linux-lisens blir forsinket

Ny Linux-lisens blir forsinket

Lisensen som skal ta over for Linux-lisensen GPLv2 blir likevel ikke klar i mars.

Versjon 3 av «General Public License» utvikles etter en tidsplan som tilsier at et endelig utkast skulle vært ferdig i januar, og at selve GPLv3 skulle vært klar til allmenn bruk i løpet av mars. I dag distribueres Linux og mye annen åpen kildekode under GPLv2.

Ifølge uttalelser fra direktør Peter Brown i Free Software Foundation (FSF) til News.com, er det endelige utkastet til GPLv3 fortsatt under arbeid. Brown sier han håper at teksten kan publiseres i løpet av to til tre uker.

GPLv3 har skapt strid innad i Linux-fellesskapet, og utkastene er blitt kritisert av Linus Torvalds og andre som står sentralt i utviklingen av Linux-kjernen. Deres kritikk går hovedsakelig på formuleringer rundt systemer for vern av opphavsrett til digitalt innhold (DRM for «digital rights managemet»).

På den andre siden har Sun antydet at de kan tenke seg å bruke GPLv3 til både Java og Solaris.

Patent-avtalen mellom Microsoft og Novell inspirerte FSF-gründer Richard Stallman til å granske utkastet på nytt. Han fant at teksten måtte reformuleres for å få vilkårene i patentavtalen til å stride mot vilkårene i GPLv3.

Ikke alle i Linux-leiren betrakter dette utspillet som hensiktsmessig for å fremme bruken av åpen kildekode.

    Les også:

Til toppen