Ny lisens gjør kopisperrer ulovlig

Det vil bli ulovlig å lage kopisperrer med programvare distribuert som åpen kildekode.

Det vil bli ulovlig å lage kopisperrer med programvare distribuert som åpen kildekode.

I fjor høst varslet Free Software Foundation (FSF) at de ville ta initiativet til å revidere GNU General Public License (GPL) som Linux og svært mye annet åpen kildekodeprogramvare distribueres etter. GPLv3 blir den første store revisjonen siden GPLv2 i 1991. I går ble det første utkastet til GPLv3 presentert av FSF-gründer Richard Stallman på First International Conference on GPLv3ved MIT (Massachusetts Institute of Technology).

    Les også:

Utkastet er lagt ut på FSFs nettsted: GPLv3 Draft.

Etter flere måneder med diskusjoner og kommentarer, regner FSF med å utgi ytterligere et revidert utkast, og så et endelig utkast innen september. FSFs tidsplan går ut på at GPLv3 skal være klar innen mars 2007. Den mest sannsynlige datoen for en ferdigstillelse skal være januar, men det utelukkes ikke at den kan komme allerede i oktober i år.

Tre problemstillinger står sentralt i denne revisjonen av GPL.

Den første er nye formuleringer beregnet på å gjøre GPL kompatibel med flere andre åpen kildekodelisenser, og la den kunne brukes av enda flere programvarer. Stallman nevnte spesielt at Eclipse-lisensen som ikke er kompatibel med GPLv2 på grunn av patentrelaterte formuleringer, vil bli kompatibel med GPLv3. Derimot vil BSD-lisensen fortsatt være inkompatibel med GPLv3, slik den er med GPLv2.

De to andre problemstillinger gjelder patenter og kopisperrer, også kjent som systemer for vern av digitale rettigheter (DRM: «digital rights management»), og som FSF kaller «begrensninger av digitale rettigheter» (DRM: «digital restrictions management»).

FSF mener prinsipielt at all programvare skal være fri og gratis, og at det skal være lovlig for alle å kopiere, endre og videredistribuere all programvare.

Hensikten med patentformuleringene i GPLv3 er ikke å hindre patentert programvare fra å distribueres under lisensen, men å hindre at lisenskrav og søksmål mot brukere og mot dem som videredistribuerer GPL-lisensierte programmer. Formuleringene går ut på at de som legger inn patentert kode må verne de øvrige brukerne og videredistributørene mot lisenskrav og søksmål. Det antas at åpen kildekodefellesskapet er enige om denne hensikten. Samtidig erkjennes det at det er rom for å bedre formuleringene i utkastet.

En av de patentrelaterte formuleringene lyder slik: «Når du distribuerer arbeid som dekkes av et patent, innvilger du en lisens til mottakeren, og til alle som mottar enhver utgave av arbeidet. Lisensen dekker enhver og alle utgaver av arbeidet.» Det skal med andre ord være ulovlig å prøve å bruke patenter for å hindre folk fra å endre koden og distribuere sin endrede versjon av koden.

Formuleringene i GPLv3-utkastet om DRM tar sikte på å hindre GPL-kode fra å brukes innen enhver form for DRM.

FSF vil gjøre det ulovlig å sette sammen for eksempel billige multimediespillere med GPL-beskyttet kode, og så bruke disse spillerne kommersielt i ordninger med kopisperre og andre bruksbegrensninger.

– DRM er en ondsinnet egenskap som vi aldri vil kunne tolerere, siden DRM er grunnleggende sett basert på ting som ikke lar seg gjøre med fri programvare, sa Stallman ifølge eWeek. – Med den nye GPL vil vi kunne hindre vår programvare fra å forderves eller korrumperes.

I lisensutkastet heter det blant annet: «Det ligger i denne lisensens natur at den motsetter seg tekniske forsøk på å begrense brukeres frihet til å kopiere, endre og dele kopibeskyttede verk. Alle dets bestemmelser skal tolkes i lys av denne spesifikke erklæringen av lisensgiverens hensikt.»

Til toppen