Ny løsning på RFIDs største problemer

Et nytt system, Mojix Star, 100-dobler arealet for effektiv og pålitelig bruk av passiv RFID.

Ny løsning på RFIDs største problemer

Et nytt system, Mojix Star, 100-dobler arealet for effektiv og pålitelig bruk av passiv RFID.

En oppstartbedrift i Los Angeles, Mojix, kunngjør i dag at de har en løsning på de grunnleggende problemene til systemer basert på passiv RFID, det vil si de billigste brikkene, som ikke krever egen strømforsyning men som aktiveres av signaler fra en leser.

Mojix Star (en forkortelse for «Space Time Array Reader») gjør at én sentral mottaker kan fange opp signaler fra passive RFID-brikker opptil 180 meter unna, og kan dekke et areal på opptil 23.000 kvadratmeter, rundt 100 ganger mer enn andre systemer. Vanlige RFID-lesere skal helst være nærmere enn ti meter for å fange opp signaler fra passive brikker.

Systemet har vært testet i produksjon i flere store amerikanske bedrifter, og man skal ha oppnådd lesehastigheter på opptil 700 brikker per sekund med en pålitelighet på over 99,9 prosent av gjenstander på pall eller pakket ned i kartonger.

Løsningen omfatter en sentral leser med ny teknologi for å fange opp også svært svake signaler i et støyende miljø. Gründerne i Mojix har tidligere bidratt til å utvikle slike systemer for den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, og opprettet selskapet i 2004 nettopp med tanke på å overføre erfaringene fra prosessering av signaler i rommet til RFID-systemer. Leseren omfatter blant annet nye antenneløsninger og iterativ signalprosessering for å øke følsomheten og rekkevidden.

En Mojix Star-leser forholder seg til opptil 512 sendere som aktiverer RFID-brikkene og videreformidler signalene derfra. Disse senderne, døpt Mojix eNode, plasseres i et stjernemønster slik at de dekker det samlede tredimensjonale område. Det er ikke nødvendig med fri sikt mellom den sentrale leseren og eNode-senderne. eNode-senderne beskrives som svært rimelige. Den sentrale leseren brukes også til å innstille eNode-senderne.

IT-systemene som skal behandle data fra RFID-brikkene, forholder seg utelukkende til den sentrale leseren. Mojix har inngått et partnerskap med Xterprise, programvareselskapet bak Clarity, en omfattende suite for RFID i store bedrifter og for hele forsyningskjeder. Det innebærer blant annet at flere samtidig kjørende applikasjoner kan løpende forholde seg til dataene som leveres gjennom Mojix Star, heter det.

Ifølge Mojix er deres system i stand til å innfri de løftene RFID-leverandørene har gitt brukerne de siste årene, det vil si regningssvarende og pålitelige løsninger for lagerstyring, sporing av enkeltgjenstander, sporing av produksjons- og arbeidsprosesser og styring av flyt og lagring av gjenstander i store utendørsarealer.

Et vesentlig moment er at Mojix gjør det mulig å realisere med passive RFID-brikker, løsninger som hittil har krevd aktive brikker. Prisforskjellen mellom aktive og passive brikker er enorm: En aktiv brikke kan koste fra fire dollar og oppover, mens passive brikker koster ned mot 0,10 dollar.

Uavhengige vurderinger som er gitt hittil, ser ut til å bekrefte det Mojix sier. Analytikere fra både AMR Research og ABI Research uttaler seg positivt om løsningen til Wall Street Journal.

    Les også:

Til toppen