Ny lov kan gi spammere klekkelige bøter

Ett nytt lovforslag kan la Forbrukerombudet gi spammere skyhøye bøter.

Ett nytt lovforslag kan la Forbrukerombudet gi spammere skyhøye bøter.

Det er forbudt å sende uønsket e-postreklame til både privatpersoner og til folks e-postkasser på jobb.

Likevel syndes det mot dette daglig, og Forbrukerombudet mottar mellom 400 og 500 spamsaker årlig.

Selv om opptil 80 prosent av sakene forfølges, har så langt bare en sak endt med bøtelegging.

Men dette kan det nå bli slutt på.

Markedsføringsloven er under revidering og Forbrukerombudet har mottatt signaler om at det nå kan åpnes for å gi en tøffere og mer direkte reaksjon overfor spammere, skriver Aftenposten.

Slik loven er utformet i dag, får den lite følger.

    Les også:

Når ombudet mottar en spamklage, sender de et brev til den skyldige spammer som gjøres oppmerksom på ulovligheten av aktiviteten. Dersom spammeren svarer bekreftende på at de vil slutte med å sende ut ulovlig e-postreklame, er saken ute av verden.

Men da kan spammeren allerede ha sendt ut sin reklame til mange hundre mottakere og oppnådd det han ville.

Hvis bekreftelsen uteblir kan ombudet fatte et forbudsvedtak. Det er en betinget dom som kan ligge mellom 300 000 og 400 000 kroner. Men det er først neste gang spammeren gjør en ny forbrytelse av dommen blir ubetinget.

Et nytt lovforslag vil først bli fremmet for Stortinget til neste år. Ifølge Aftenposten kan Forbrukerombudet da få mulighet til å gi spammerne bøter på mange hundre tusen kroner.

Til toppen