Ny lov vil begrense Telenor-monopolet

Bøter på flere titalls millioner truer dersom Telenor misbruker sin maktposisjon etter 1. mai.

Bøter på flere titalls millioner truer dersom Telenor misbruker sin maktposisjon etter 1. mai.

Det koster å utfordre Telenor. I perioden 2000 til 2002 fikk selskapets utfordrere et underskudd på 6,7 milliarder kroner ifølge en lønnsomhetsanalyse av teleanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom.

Ifølge analysen tapte Telenors utfordrere 15 øre for hver krone som ble omsatt i 2002. Holdes NetCom utenom, økte tapstallet til 43 øre.

Den nye konkurranseloven som trer i kraft fra 1. mai vil påvirke atferd som i dag er tillatt og kan ilegge selskaper bøter for brudd av konkurransereglene på opptil 10 prosent av selskapers omsetning. Innen IKT-bransjen er det primært Telenor loven kan ventes å få konsekvenser for.

– Loven gir forbud og straffesanksjoner mot selskaper med høy markedsandel dersom de misbruker sin dominerende stilling i konkurranseforhold, sier juridisk direktør Mats Magnussen i Konkurransetilsynet.

Dette er eksempler på misbruk i henhold til den nye loven:

  • lojalitetsrabatter som øker etter volum
  • koble to produkter sammen og presse brukeren det andre dersom han har kjøpt det ene
  • tilby underpriser for å presse andre aktører ut av markedet
  • forretningstrenering ved å nekte konkurrerende selskaper produkter eller tjenester som de trenger for å tilby tjenester til sine kunder.

Telenor har allerede vært sterkt kritisert for å sende ekstraregning på 60 kroner til bredbåndskunder som kutter ut fasttelefoni. Det vil i tillegg bli satt fokus på Telenors prising av kobberlinjene som transporterer ADSL-bredbånd til norske hjem.

Dersom Telenor misbruker sin markedsposisjon og kjennes skyldig i lovbrudd kan selskapet med 53 milliarder kroner i omsetning, risikere 5,3 milliarder kroner i bot.

Konkurranseloven gjelder allerede for EU-land. For bare noen uker siden ble Microsoft kjent skyldig i brudd på EUs konkurranseregler. Selskapet har misbrukt sitt monopol på PC-operativsystemer til å oppnå fordeler på andre markeder med serversystemer og mediespillere.

Magnussen viser til et stortingsvedtak som sier at bøter skal være på linje med EUs som er opptil 10 prosent av omsetningen på konsernnivå for å overtre loven.

I Microsofts tilfelle ble boten hele 4,2 milliarder kroner.

I tillegg ble Microsoft pålagt å gi konkurrentene tilgang til relevant kode fra Windows-klienten innen 120 dager og tilby PC-leverandører en egen utgave av Windows-klienten for multimediespilleren Media Player.

    Les også:

Bredbåndsleverandøren Tiscali er blant operatørene som har vurdert å trekke seg ut av det norske markedet som følge av tøff konkurranse med NextGenTel og Telenor.

– Dette er bukken og havresekken. Havresekken er kobberet og bukken er Telenor som passer på det. For oss er dette en kryssubsidiering, sier administrerende direktør Olav Sande.

Tiscali har lenge savnet gode rammebetingelser.

– Dette er ikke Telenors feil, men politikernes. Loven som nå kommer vil sørge for en sunnere konkurranse blant bredbåndsaktører, sier Sande til digi.no.

Tiscali hadde 15.000 kunder ved nyttår og vokste fra 2.000 til 15.000 nye bredbåndskunder i løpet av fjoråret.

Til toppen