Ny Microsoft-standard for CD/DVD-brenning

HighMAT-teknologien fra Microsoft og Matsushita (Panasonic) skal gjøre det enklere å utveksle video, lyd og bilder mellom PC og utstyr for avspilling og opptak.

Microsoft og Matsushita kunngjorde HighMAT på en felles konferanse i Tokyo fredag. I den offisielle beskrivelsen heter det at forkortelsen handler om "High-performance Media Access Technology", og at det dreier seg om noe de to selskapene har utviklet i fellesskap for "dramatisk å forbedre lagring, ordning og avspilling av personlige samlinger av video, musikk og fotografier på skrivbare skiver som CD-RW."

Det forsikres at CD-er som brennes etter HighMAT-metoden vil være fullt ut kompatible med "eksisterende apparater som avspiller skrivbare skiver". Det gis ikke tilsvarende forsikringer om DVD-skiver.

Panasonic, Microsoft og Fujifilm vil alle bruke HighMAT i framtidige produkter. HighMAT-nettstedet gir anvisninger for andre leverandører som ønsker å lisensiere teknologien.

I den videre forklaringen av teknologien heter det at forbrukere i dag ikke har noen konsistent måte å overføre personlige samlinger av musikk, bilder og video til CD eller DVD, og at hva en spiller kan vise av filer lagret på en skive, varierer veldig fra skive til skive. Det betyr at det kan være vanskelig og tidkrevende - eller umulig - å finne fram til bestemte spor på en dedikert spiller.

HighMAT skal løse dette problemet ved å standardisere registreringen. HighMAT-teknologi i PC-er og spillere vil følgelig sikre, ifølge Microsoft og Matsushita, at man får en felles opplevelse av skivene uavhengig av spiller, og at det alltid vil være enkelt å finne fram til det man vil se eller høre.

Microsoft vil legge HighMAT inn i den endelige utgaven av Windows Media Player 9 Series, og i en framtidig versjon av video-verktøyet Windows Movie Maker. Panasonic vil lage HighMAT CD- og DVD-spiller fra neste år. Fujifilm vil også komme med HighMAT-produkter neste år.

HighMAT-teknologien utfordrer tilsvarende prosjekter hos Sony og RealNetworks og kan bety problemer for Apples QuickTime-format.

Til toppen