Ny mobilvekst i Nokia

Finske Nokia fortsetter å overbevise og leverte i tredje kvartal en salgsvelst på 49 prosent sammeliknet med samme kvartal i fjor. Resultatet før skatt øker med 36 prosent til 937 millioner euro.

Finske Nokia fortsetter å overbevise og leverte i tredje kvartal en salgsvelst på 49 prosent sammeliknet med samme kvartal i fjor. Resultatet før skatt øker med 36 prosent til 937 millioner euro.

For Nokia er det ingen ende, og selv om aksjekursen gikk litt ned etter at selskapet la fram sitt sterke kvartalsresultat, er det liten tvil om at Nokia vokser mer enn markedet, og tar markedsandeler fra hovedrivalene Ericsson og Motorola.

Både omsetningen på 5 milliarder euro (mot 3,4 milliarder euro samme kvartal i fjor) og resultatet endte godt over anslagene fra markedet.

De tre første kvartalene ligger Nokia på en omsetning på 13,4 milliarder euro, mot 8,9 milliarder samme periode i fjor. Nå ser selskapet vekst over alt, men den er likevel størst i Sør- og Nord-Amerika.

Jorma Ollila, som er Nokias mektige mann - konsernsjef og styreformann - sier seg godt fornøyd med kvartalet. I selskapets kvartalsrapport sier han at selskapet trygt kan møte kravene fra det mobile informasjonssamfunnet, og at målet fremdeles er å vokse raskere enn markedet.

Flere produkter og omorganiseringer i Nokia er blant de viktigste faktorene Ollila mener bidrar til Nokias sterke stilling, og han tror at salgsveksten for året sett under ett vil kunne ende på over 40 prosent.

Nokia Q3 1999

(alle tall i millioner euro)

Q3-99 Q3-98 Endring i prosent 1998
Salg 5.037 3.375 49 13.326
Nokia Networks 1.435 1.040 38 4.390
Nokia Mobile Phones 3.437 2.179 58 8.070
Andre 191 194 -2 1.014
Drifts res. 951 687 38 2.489
Nokia Networks 248 221 12 960
Nokia Mobile Phones 753 468 61 1.540
Andre (50) (2) - (11)
Overskudd før skatt 937 687 36 2.456
Netto res. 638 464 38 1.750

Kilde: Nokia

Til toppen