Ny nedtur for LetsBuyIt.com i Tyskland

En ny tysk rettsavgjørelse vender tommelen ned for forretningsideen til LetsBuyIt.com. Innen saken er anket gjennom rettsapparatet kan den være avgjort av en lovendring.

En ny tysk rettsavgjørelse vender tommelen ned for forretningsideen til LetsBuyIt.com. Innen saken er anket gjennom rettsapparatet kan den være avgjort av en lovendring.

Co-shopper selskapet LetsBuyIt.com er i ferd med å få alvorlige problemer på det tyske markedet.

Den lokale domstolen i Hamburg skal mandag ha gitt konkurrenten Cnited AG medhold i at LetsBuyIt.com benytter ulovlige metoder i forbindelse med sin virksomhet.

Cnited leverte inn en klage på LetsBuyIt allerede i forkant av noteringen på Neuer Markt listen i Frankfurt i juni, og fikk Cnited medhold i klagen. I august ble imidlertid denne dommen opphevet av en høyere rettsinstans og LetsBuyIt.com prøvde seg dermed igjen. Det er nå ført såkalte hovedforhandlinger og igjen har dommen falt i disfavør av LetsBuyIt.com.

For to dager fikk et tilsvarende selskap, PrimusOnline, en lignende dom mot seg. Dette selskapet er eiet av det store tyske handelshuset Metro.

Retten mener i begge tilfeller at handelsmodellen som gjør et produkt billigere jo flere kjøpere som melder sin interesse er ulovlig. Virksomheten strider ifølge domstolen mot tysk rabattlovgivning og mot forbudet om urimelige forretningsmetoder. I Tyskland er det som en hovedregel blant annet ikke lov å yte mer enn 3 prosent rabatt i forhold til produsentenes veiledende pris. Dette regelverket er for tiden under kraftig kritikk både fra EU og internt i Tyskland.

-Vi vil i alle tilfelle anke videre, sier advokat for LetsBuyIt.com Stefan Krüger til dpa. Vi driver i dag innenfor lovverket og vi vil om nødvendig anke helt til høyeste rettsinstans for å få en endelig avgjørelse, fortsetter Krüger.

Ankeprosessen kan imidlertid ta tid. Den skriftlige begrunnelsen for dagens rettsavgjørelse vil nemlig ikke foreligge før tidligst om en måned.

Til toppen