Ny, norsk domenelov skal stoppe piratene

Samferdselsdepartementet skal nedsette en arbeidsgruppe som har til hensikt å utarbeide ny struktur for domenepolitikken i Norge. Nå skal domenepiratene stoppes. Håper departementet.

Stadige rettslige oppgjør rundt domene-eierskap har ført til usikkerhet rundt domenelovgivningene og hvem som egentlig har eierskap til disse merkenavnene. digitoday.no har mange ganger skrevet om privatpersoner som, i både god, men ikke minst vond tro, har tatt domenenavn fra kjente organisasjoner og bedrifter.


Fram til februar i år var det bare mulig å registrere ett domenenavn per organisasjon, men etter februar er dette blitt liberalisert slik at hver organisasjon kan registrere opp til 15 domenenavn hver.


Noen lovgivning har imidlertid ikke vært på plass for å hindre domeneprirater og ivareta merkevarebeskyttelsen. Tvister om hvem som har rett til domenenavn, har så langt blitt henvist til domstolene, noe som kan være en kostbar og lite hensiktsmessig ordning.

Dette har samferdselsmyndighetene nå tatt tak i og vil regulere navnepolitikken på nettet.

I et brev datert 28. mai i år inviterer Samferdselsdepartementet flere andre departement (Blant annet Justisdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Post- og teletilsynet) om å delta i en arbeidsgruppe som skal komme opp med nye organiseringsformer for håndhevingen av navnepolitikken.

NORID, som i dag styrer navnepolitikken på nettet med mandat fra Post- og teletilsynet (som etter Teleloven har ansvaret) skal også delta i forumet, men bare som observatør, skriver departementet i brevet.


Grunnen er at det nettopp er virksomheten til NORID som skal behandles.

Arbeidet i gruppen vil i all hovedsak bestå i å vurdere og komme med anbefaling om hvilken ordning som bør igangsettes ved forvaltningen av .no domenet. Det skal også vurderes nye klageordninger og tvistemuligheter ved domene-krangler.

Aktuelle tiltak for å komme domenepirater til livs, skal også vurderes, skriver Eva Hildrum, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet.

Gruppen skal være etablert i begynnelsen av juni, men det er ikke klart når eventuelle konkrete endringer i dagens regelverk vil presenteres.

Til toppen