JUSS OG SAMFUNN

Ny norsk portal for sikker nettbruk

Tirsdag lanseres saftonline.no - en ny portal som ifølge vaskesedelen skal være "et ressurssenter for trygg bruk av Internett".

24. apr. 2003 - 13:11

Portalen vil gi nyttig informasjon for barn og unge, foreldre, lærere og andre nettbrukere om hvordan man skal opptre for å kunne surfe sikkert på Internett.

saftonline.org er et konkret resultat av SAFT-prosjektet, et europeisk samarbeid som skal spre kunnskap om trygg bruk av Internett for barn og unge. Statens filmtilsyn er nasjonalt og internasjonalt koordineringsorgan for arbeidet, som omfatter sju sentrale samarbeidspartnere i fem land.

Prosjektet er støttet av EUs handlingsplan for sikker bruk av Internett gjennom Kirke- og kulturdepartementet. Saftonline.org støttes også av Barne- og familiedepartementets tiltaksplan for barn, unge og Internett, opplyser eNorge i en pressemelding.

Ved lansering vil portalen blant annet inneholde informasjon om kildekritikk, personvern, videospill, chat- og kontaktproblematikk, seksuelle overgrep mot barn, samt vold, porno og rasisme på Internett. Innholdet er levert av ressurssentre fra hele Norge, både frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner. Blant de som har bidratt med innhold så langt er Kripos, Redd Barna, BarneVakten, Datatilsynet, Forbrukerombudet, Læringssenteret og Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

SAFT samarbeider også tett med Internettbransjen, og bransjeorganisasjonen IKT-Norge er partner i prosjektet. IKT-Norge har ansvaret for å distribuere guider for trygg bruk av Internett til alle med privat Internettforbindelse i Norge.

En forutsetning for å kunne bidra til trygg bruk av Internett for barn og unge, er at man vet hva de skal beskyttes mot. Hva bruker barn Internett til? Hvilke farer kan knyttes til denne bruken? Og hva kan foreldrene gjøre?

Norske MMI har som partner i SAFT-prosjektet gjennomført en omfattende undersøkelse i Danmark, Irland, Island, Norge og Sverige. Undersøkelsen er delt i to. Den første delen ser på hva foreldre tror barna gjør på Internett og hvilke holdninger og informasjonsbehov de har. Del to stiller barn fra 9-12 og fra 13-16 år de samme spørsmålene. Aldri tidligere er en komparativ og representativ undersøkelse med et slikt omfang blitt gjennomført internasjonalt på dette feltet.

I dag har 92 prosent av norske barn tilgang til Internett hjemme og/eller på skolen. SAFTs undersøkelse viser at norske foreldre snakker lite med barna sine om Internettsikkerhet, sammenlignet med resten av Norden. Likevel mener foreldrene at de har god oversikt over barnas nettbruk. Foreløpige tall fra barneundersøkelsen, som ferdigstilles i løpet av sommeren, tyder på at dette ikke er riktig. Foreldrene ønsker å være gode veiledere og grensesettere for barna sine, men de mangler den nødvendige kunnskapen om Internett. Nesten ingen foreldre tror barna har besøkt nettsider med skadelig innhold, og svært få tror at barna har mottatt skadelig eller usømmelig e-post.

De fleste foreldrene (80 prosent) peker på at fordelene med Internett er større enn ulempene og fremhever leksehjelp som den viktigste fordelen. Den største bekymringen blant foreldrene er at barna skal bli utsatt for pornografi via Internett. Dette er en bekymring SAFT tar alvorlig. SAFT ser det likevel som en utfordring at alvorlige problemområder som misbruk av personopplysninger, kommersiell utnyttelse av barn, kontaktproblematikk knyttet til f. eks. chatting, samt rasistisk, hatefull og manipulerende informasjon blir oversett. Et eksempel er nazistiske sider som skjuler sin ideologiske tilknytning bak informasjon om historiske personer og hendelser som barn søker på i forbindelse med skoleoppgaver.

Utgangspunktet for SAFT-prosjektet er likevel at det aller meste av barn og unges Internettbruk er av positiv karakter. De opplever nettet som en sosial møteplass og som en kilde til informasjon og samhandling. SAFT ønsker å bidra til å unngå at disse verdifulle sidene ved Internett overskygges av de negative. Portalen saftonline.org vil inneholde målrettet informasjon basert på funnene i SAFT-undersøkelsen. Målet er å gjøre det enklere for foreldre og undervisningspersonell å snakke med barn og unge om trygg bruk av Internett. Innen skolestart høsten 2003 vil saftonline.org også publisere en læringspakke for norske skoler med konkrete undervisningsopplegg for trygg bruk av nettet.

Det som lanseres nå, er den norske delen av portalen, med innhold på norsk for norsktalende, omhandlende områder relatert til norske problemstillinger. Dette inkluderer besøk på nettsider med både norsk og engelsk språk. De andre landenes underavdelinger er ennå ikke påbegynt, siden den norske delen skal fungere som pilot og test-sted. De forskjellige land styrer selv sitt innhold, SAFTs kjerne er at alle land deler ressurser fritt, og at alle kan velge hva de vil ha. Dette gjelder også den andre veien, Norge kan fritt bruke materiale fra de andre.

Lanseringen av saftonline.org markeres med en pressekonferanse på Filmens Hus den 29. april hvor barne- og familieminister Laila Dåvøy og kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland medvirker.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.