Ny norsk søkemotor forstår engelsk språk

Norske Stochasto arbeider med en søkemotor som tolker og sortere treff på en smartere måte.

Norske Stochasto arbeider med en søkemotor som tolker og sortere treff på en smartere måte.

Stochasto er et programvarehus med en utviklingsavdeling i Moskva – 35 ansatte, hovedsakelig utviklere og lingvister – og en markedsavdeling på tre i Oslo. Selskapet har egenutviklet teknologi innen virusvern, kryptering og intelligente søk.

Søkemotoren er innrettet mot å løse det dagens søkemotorer ikke fikser, nemlig å begrense treffene til de dokumentene som virkelig er relevante for søkeren. Prinsippet for løsningen er å underkaste dokumentene det skal søkes i, en form for automatisert semantisk analyse. Indeksen som bygges opp er to til tre ganger så stor som hos nøkkelordbaserte systemer, fordi den inneholder mye mer informasjon. Blant annet skilles det mellom forskjellige ordklasser, samtidig som systemet skjønner at «trekke» og «trukket» er bøyninger av samme ord.

Resultatet er et søk som tar noe lenger tid, men som er mye mer presist, og mye mer tilrettelagt for spørringer på naturlig språk. I et intervju med digi.no i mai, pekte administrerende direktør Jan Husby på at det kan oppfattes som en stor fordel å oppnå 50 relevante treff på 1,5 sekunder framfor 10.000 treff på 0,5 sekunder med et nøkkelordbasert system.

    Les også:

I går kunngjorde Stochasto at man nå kan demonstrere den første engelske versjonen søkemotoren, og at selskapet er i rute til et ferdig kommersielt produkt i løpet av første kvartal 2005, som tidligere annonsert. Demoutgaven på engelsk er et stort framskritt for selskapet, siden man endelig kan nå ut til et ekte internasjonalt publikum og forhåpentlig kundekrets.

– Vi demonstrerer den engelske utgaven nå for et par potensielle partnere, det vil si selskaper som kan være interessert i å ta inn vår søkemotor for sine tjenester. Vi sikter mot både norske og internasjonale selskaper, og på anvendelser som kombinerer søk på en intern dokumentmasse med søk på utvalgte eksterne kilder, sier Husby.

Han er nøye med å presisere at Stochasto profilerer seg som en teknologileverandør. Det er ikke snakk om ta opp konkurransen med store internasjonale søketjenester.

– Vi ser grovt sett på tre muligheter eller markeder: direkte salg av løsninger til kunder, salg av søkemotoren for innbaking i tredjeparts applikasjoner, og salg av teknologi til store internasjonale søketjenester. I dag prioriterer vi de to første. Uansett er vi teknologi- og ikke tjenesteleverandør.

I Russland har Stochasto syv pilotkunder, hvorav plan- og utviklingsavdelingen i Moskva by som bruker teknologien i forbindelser med interne tjenester for saksbehandlere og noen eksterne brukere.

Til toppen