Ny organisasjon skal sikre kompatible "web services"

Alle IT-verdenens verste erkerivaler står sammen i Web Services Interoperability Organization for at det grandiose konseptet web-tjenester skal virke i praksis.

Web Services Interoperability Organization eller WS-I ble formelt stiftet i går. I tillegg til Microsoft og IBM som gjennom mange år har samarbeidet om å utviklet de viktigste standardene for web-tjenester, består gründerne av Accenture, BEA Systems, Hewlett-Packard, Intel, Oracle, SAP og Fujitsu. Alle IT-bedrifter som er opptatt av å fremme web-tjenester, oppfordres til å tegne medlemskap. Et femtitalls selskaper skal allerede ha gjort det.

Blant kjendisaktørene som ikke er blant gründerne, har Sun signalisert at man sannsynligvis vil slutte seg til WS-I. Sun lanserte nylig en verktøykasse for dem som vil bygge web-tjenester med utgangspunkt i Java.

I tillegg har Akamai, Compaq og VeriSign sluttet seg til WS-I, sammen med selskaper utenfor selve IT-bransjen, som DaimlerChrysler, Ford og United Airlines.

Begrepet "web services" eller web-tjenester har vært aktuelt i halvannet år. Teknologisk sett innebærer det å bruke XML-formaterte dokumenter og meldinger til å formidle forretningsprosesser over http-protokollen. Det innebærer at funksjonalitet må uttrykkes i kode som kan hentes fra andre Internett-tilkoplede maskiner og kjøres på alt fra mobiltelefoner til tunge servere. Web-tjenester brukes til å integrere eksisterende interne og eksterne applikasjoner, til å trekke små og mellomstore bedrifter inn i digitale forretningsprosesser som de ellers ville ha måttet investere i EDI for å være med på, og til å sikre platformuavhengig kommunikasjon mellom kode som kjøres på svært forskjellige typer maskiner. De siste månedene er web-tjenester blitt uttrykket for IT-bransjens felles forhåpning om en bedre framtid.

Web-tjenester forener Microsoft-tilhengere - .Net kan kort beskrives som Microsofts plattform for å utvikle og kjøre web-tjenester - med det kommersielle Java-fellesskapet og entusiastene som satser på åpen kildekode. Blant de siste gir for eksempel XMethods en oversikt over offentlig og gratis tilgjengelige web-tjenester, tilgjengelig gjennom et UDDI-grensesnitt bygget med GLUE, et gratisverktøy fra The Mind Electric. I Norge er blant andre fikse.net en eksponent for denne trenden.


WS-I skal fordele representanter for medlemmene på arbeidsgrupper. Disse skal produsere verktøy for å hjelpe utviklere til å bygge web-tjenester som garantert følger standardene og kompatibilitetskriterier. De skal også publisere retningslinjer og veiledninger for korrekt implementasjon av standardene. En tredje oppgave er å foreslå overfor World Wide Web Consortium og OASIS hvilke felter det bør utarbeides nye standarder til. Det er gitt signaler om at pålitelighet og sikkerhet må prioriteres i det videre standardiseringsarbeidet.

En annen utfordring for WS-I er å klargjøre overfor ledere i næringslivet hva web-tjenester innebærer og hvilke muligheter de gir.

Til toppen