Ny patentkonvensjon for Europa

En revidert patentkonvensjon forenkler oppfinneres søknader i 32 europeiske land.

Ny patentkonvensjon for Europa

En revidert patentkonvensjon forenkler oppfinneres søknader i 32 europeiske land.

I dag, 13. desember 2007, trer den reviderte europeiske patentkonvensjonen i kraft, heter det i en påminnelse fra Det europeiske patentkontoret EPO.

EPO-president Alison Brimelow ser på den nye konvensjonen som en milepæl innen internasjonal patentlovgivning.

– [Konvensjonen] forenkler tilgangen til patentvern i hele Europa, og forenkler prosedyrer mot EPO for søkere og innehavere av patenter, heter det.

Konvensjonen regulerer hvordan EPO innvilger europeiske patenter. Den gjelder for alle EPOs 32 medlemmer. Norge blir offisielt medlem av EPO fra 1. januar 2008, sammen med Kroatia. Begge har allerede tiltrådt den reviderte konvensjonen.

Den reviderte utgaven betegnes som et framstående eksempel på effektiv harmonisering av lovgivning rundt patenter og opphavsrett. Blant forbedringene er større evne til å tilpasses pågående lovutvikling i EU: Flere utvidelser vil kunne vedtas av EPOs administrative råd. Tidligere har man vært bundet til å innkalle alle medlemslandene til egne drøftinger.

Blant nyvinningene er at oppfinnere kan levere søknader på ethvert språk, forutsatt at de på et tidspunkt leverer en oversettelse til engelsk, fransk eller tysk.

Bakgrunnsmateriale er tilgjengelig fra denne siden på EPOs nettsted: New convention for European patents.

Til toppen