Ny pilot-ID skal avverge flyterror mot Israel

Israelske myndigheter vil kreve at alle piloter bruker deres nye digitale ID-system.

Israelske myndigheter vil kreve at alle piloter bruker deres nye digitale ID-system.

Reuters melder at myndighetene i Israel har fått utviklet et nytt digitalt ID-system beregnet på å gjøre det mulig å angripe landet på samme måte som Al-Qaida angrep USA 9. september 2001.

Systemet, døpt Security Code System (SCS), alternativt «Code Positive», er utviklet av Elbit Systems, et selskap spesialisert innen forsvarselektronikk.

Detaljene i systemet er ikke oppgitt, av sikkerhetshensyn.

Ordningen går blant annet ut på å utstyre alle piloter med et elektronisk kort på størrelse med et kredittkort. Utvendig er kortet utstyrt med numeriske taster og en mikrofon.

Prinsippet er at piloter som fører et fly inn i israelsk luftrom, må bruke kortet til å legitimere seg. Hvordan denne legitimeringen skjer, er ikke kjent. Dersom piloten ikke godkjennes av systemet, går det en melding direkte til det israelske luftforsvaret. Sikkerhetssjefen i det israelske transportdepartementet presiserer at flyet i verste fall vil skytes ned.

Systemet skal uten videre kunne skille mellom selvmordskaprere og mer tradisjonell kapring.

Sikkerhetseksperter sier til Reuters at systemet uten videre ville ha hindret angrep av typen 11. september 2001, der terroristene stormet cockpiten og drepte pilotene straks etter avgang. De er mer usikre på hvordan systemet virker i tilfelle kaprerne venter til de er i israelsk luftrom med å storme cockpiten – som nå er låst i samsvar med nye regler – eller dersom kaprerne lykkes i å true pilotene til å bruke kodekortene for å legitimere seg.

Til toppen