Ny politisk giv for bredbånd til alle

Senterparitet og SV presser på for større statlige midler i kampen for bredbånd til alle.

Senterparitet og SV presser på for større statlige midler i kampen for bredbånd til alle.

Stortinget har gitt et løfte om at alle skal ha bredbånd innen utgangen av 2007, men til det kreves mer penger.

I dag mangler fortsatt en av ti husstander som tilgang på bredbånd, og Norge har lavest dekning av de nordiske landene, ifølge en undersøkelse fra Teleplan.

SVs kongetanke med god støtte fra IKT-Norge, var et bredbåndsfond på flere milliarder kroner.

Dette ble nedstemt av Ap og regjeringen i fjor.

Nå ønsker både Senterpartiet og SV en revitalisering av målet, og er pådrivere for å bygge ut bredbånd i distriktene, skriver Dagens Næringsliv.

Det var den borgelige regjeringen med støtte fra Ap som gikk inn for markedsbasert bredbåndsutbygging i Norge, mens SV, Senterpartiet og Frp ønsket statlige bevilgninger.

I dag er det bare Høykom-programmet som gir støtte til bredbåndstjenester i kommunene, og som i fjor bevilget 80 millioner kroner over statsbudsjettet.

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff mener det fortsatt er behov for midler, men medgir at forslaget om tre til fire milliarder var unødvendig. I dag har markedet bygget ut betydelig, men det finnes fortsatt store huller.

Hoff antyder nå en milliard som øremerkes til bredbåndsfondet.

Finnmark er i dag blant fylkene i landet som ikke har et transportnett for bredbånd med fiberoptiske kabler.

IKT-Norge foreslo i sin tid at bredbåndsfondet skulle gjelde skalerbare løsninger i alle typer transportnett fra riksveier til fylkesveier og for etablering av fiber i Finnmark og i alle grisgrendte strøk.

Til toppen