Ny programvare sporer opp pedofile på nettet

Anti Child Porn Organization har lansert tre nye programmer for å finne pedofile og deres barneporno.

Anti Child Porn Organization har lansert tre nye programmer for å finne pedofile og deres barneporno.

Internett har dessverre blitt et populært verktøy og en møteplass for pedofile. Men nettet er et tveegget sverd, for sporene og serverne gjør det også enklere å spore opp kriminelle.

Nå har Anti Child Porn Organization (ACPO), en USA-basert frivillig organisasjon med kontorer og kontakter over hele verden, lansert tre nye programmer for å hjelpe brukere og myndigheter å spore opp pedofile og deres aktiviteter på Internett.

"Reveal er et program som søker gjennom alt innhold på en datamaskin, og logger resultatet basert på kriterier søkeren har satt. Programmet er ikke hovedsakelig tenkt som et etterforskningsverktøy, men kan brukes til en grov katalogisering av enorme mengder data. Hovedmålgruppen for Reveal er privatpersoner som har mistanke om at en datamaskin blir brukt til ulovlige formål. For de med nok kunnskaper (for eksempel myndigheter) finnes det en mulighet for å opprette egne "ordlister" programmet kan bruke. Reveal ser etter dokumenter, bilder, video og lydfiler som blir katalogisert etter spesielle kjennetegn", skriver organisasjonen.

Du kan laste ned Reveal fra denne nettsiden.

Det andre programmet er bare tilgjengelig for myndigheter, nettopp fordi det finner barneporno og derfor ikke må falle i hendene på pedofile.

"Programmet er ment å brukes på web-baserte BBS-systemer (elektroniske oppslagstavler, red.anm.), og "krabber" gjennom hele BBS-er (serveren). Programmet har flere funksjoner, blant annet kan det plukke opp alle linker til barnepornografisk materiale, det plukker opp linker etter gitte kriterier, og det kan lete etter enkeltpersoner som poster på BBS-en. BBSCreep er det første programmet i sitt slag, og er kun tilgjengelig for bruk av myndigheter og andre som jobber profesjonelt med bekjempelse av barneporno distribusjon", opplyser ACPO.

For å sikre rapportering og samling av data fra flere organisasjoners bruk av BBSCreep, har Anti Child Porn Organization også laget Network Report Builder (NRB).

"NBR er en web-basert database over alle innkomne tips, samt ACPOs egne kjøringer av BBSCreep. Myndighetene vil etter hvert også bli gitt mulighet til å legge inn sine egne funn. Gjennom denne databasen vil man kunne se om andre lands politimyndigheter allerede har registrert og jobber med et tips, om ting man har kommet over allerede er sendt inn etc. Dette gir en mulighet for å samordne arbeidet, slik at man slipper mye av dobbeltarbeidet som oppstår ved at mange personer tipser om like sider", forteller barneporno-jegerne.

Gjennom et stort kontaktnett, kunnskaper innen alle områder ved Internett og datateknologi samt utvikling av spesialiserte verktøy har ACPO opparbeidet stor kompetanse innen bekjempelse av produksjon og distribusjon av barnepornografi på Internett.

Organisasjonen drives uten betalt arbeidskraft, og er fullstendig politisk og kommersielt uavhengig.

Til toppen