Ny protokoll kan føre til raskere webtjenester

En protokoll utviklet av en amerikansk professor gir løfter om opptil ti ganger høyere hastighet for webtjenester enn hva som er mulig i dag.

Den nye protokollen, kalt Order-based Deadlock Prevention Protocol with Parallel Requests, er ifølge News.com utviklet av Jonghun Park, en professor ved School of Information Sciences and Technology, en avdeling av Pennsylvania State University. Protokollen er basert på en algoritme som erstatter dagens serielle metoder med tilsvarende parallelle metoder når den behandler forespørsler, noe som skal gjøre deling av ressurser over Internett mer effektivt - spesielt i bruksområder hvor tidsbruken er kritisk.

Selv om de eksisterende metodene tilbyr tilstrekkelig hastighet for de databasene som i dag er koblet til webtjenester og samkjørt datakraft, mener Park at dagens metoder vil møte en rekke utfordringer etterhvert som databehandling over Internett blir mer utbredt. Blant annet mener han at dagens protokoll mangler styrker til å tilby effektiv koordinering mellom Internett-applikasjoner etterhvert som de vokser i størrelse. Men Park mener at tilstander som "livelocks" og "deadlocks" vil bli enda større hindringer. En livelock oppstår når to eller flere prosesser stadig endrer forespørsler som et resultat av endringer i den prosessen. Dette fører til at ingen av prosessene vil løpe videre og utføre produktivt arbeid. En deadlock oppstår når to eller flere prosesser kjører seg fast fordi de venter på at de andre prosessorene skal ta det første skrittet.

Park mener at hans nye protokoll tilbyr den koordineringsfunksjonaliteten som skal til for å unngå slike tilstander.

Ifølge News.com har resultatet av ytelsesmålinger med den nye protokollen imponert analytikere, men de mener at det andre ting som i forbindelse med webtjenester og databehandlingssamarbeid på tvers av Internett som er mer kritiske og som dermed må sees på først.

- Bruken av webtjenester er etter min mening forsinket på grunn av ting som sikkerhet og pålitelighet, sier analytiker i RedMonk, Stephen O'Grady, til News.com.

- Så snart disse områdene er blitt utbedret, vil folk rette sin oppmerksomhet mot slik som denne nye protokollen, som vil tilby utrolige forbedringer i ytelsen.

Til News.com sier Park at han vil forsøke å kommersialisere den neste generasjonen av protokoll, som er blitt finjustert det siste året. Disse justeringen gjør ifølge Park protokollen mindre teoretisk og mer tilpasset bruk i den virkelige verden. Den neste utgaven av protokollen vil presenteres av Park ved et symposium i Australia i september.

Til toppen