Ny referansegruppe om ulovlig fildeling

Kulturdepartementet skal revidere åndsverkloven, og ber om innspill innen 1. juni.

Ny referansegruppe om ulovlig fildeling
Bilde:

Kulturdepartementet har i dag oppnevnt en referansegruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling, går det fram av en pressemelding. Gruppen skal fungere som referanse for departementets arbeid med revisjonen av åndsverkloven.

Referansegruppens mandat (pdf) åpner med å vise til regjeringens politiske plattform for 2009–2013 («Soria Moria II»).

Den gir denne definisjonen: «Med ulovlig fildeling menes opplasting og tilknyttet nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale på Internett uten rettighetshavers samtykke.»

Det pekes på hvordan ulovlig fildeling utgjør en «stadig større trussel mot rettighetshavernes muligheter til å tjene penger på sin skapende innsats», og peker følgende mål: «Utfordringen er å finne løsninger som ivaretar både rettighetshavere og forbrukere, som stimulerer til lovlig bruk, og reduserer omfanget av ulovlig bruk.»

Ut fra dette målet er referansegruppens arbeid definert slik: «Gruppen skal ta stilling til mulige tiltak som kan begrense den ulovlige fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester.»

Det overordnede er å «sikre kunstnernes inntekter i møte med digital spredning av opphavsrettslig beskyttet materiale.» Det understrekes at også brukere har «interesser og forventninger» og at det videre må tas hensyn til «effektive og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester.»

Striden rundt teknologiske kopisperrer – «DRM» eller «digital rights management» – nevnes ikke direkte i mandatet. Det er også bare indirekte referanser til striden mellom nettoperatører og rettighetshavere om muligheten til å sperre ulovlige fildelere fra alle nettjenester.

I stedet har departementet valgt å konkretisere gruppens arbeid i disse fire punkter om hva den «skal særlig vurdere:

 • Hvorvidt nåværende håndhevelsesmuligheter for opphavsrettskrenkelser på Internett er tilstrekkelig og gi innspill om mulige tiltak som kan avhjelpe eventuelle mangler. Gruppen skal i den forbindelse ta for seg hele tidslinjen fra undersøkelsesstadiet til den formelle rettslige prosessen.
 • Muligheten til å lansere «mykere» metoder for å redusere ulovlig fildeling.
 • På hvilke måter ulike forretningsmodeller, herunder betalingsmodeller og forholdet mellom aktørene i bransjen, kan bidra til å motvirke ulovlig fildeling.
 • Andre tiltak som kan fremme den lovlige handelen med kreativt innhold på Internett.»

Referansegruppen om ulovlig fildeling skal holde sitt første møte 11. mars. Arbeidet skal være avsluttet innen 1. juni i år.

Disse er oppnevnt til gruppen:

 1. Statssekretær Roger Solheim, Kulturdepartementet (leder)
 2. Forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs, Aschehoug forlag
 3. Underdirektør Anne Beate Saga Hammerstad, Forbrukerrådet
 4. Direktør Marte Thorsby, IFPI Norge
 5. Prosjektleder Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
 6. Regulatorisk direktør Siri Kalager, Telenor
 7. Administrerende direktør Cato Strøm, TONO
 8. Universitetslektor Gisle Hannemyr, Universitetet i Oslo
 9. Musiker og kunstner Per Platou, selvstendig næringsdrivende

Departementet presiserer at referansegruppen vil være ett av flere virkemidler i en «bred og inkluderende prosess frem mot en ny åndsverklov». Det lover også høringsmøter og dialog med berørte aktører om aktuelle temaer.

Ifølge Dagens Næringsliv har to ideelle organisasjoner, Fribit og Elektronisk Forpost Norge, som begge legger mer vekt på å gjøre kulturarven bredt tilgjengelig enn på å utrydde ulovlig fildeling, bedt om å få være med i referansegruppen. De er bekymret fordi gruppen nå framstår uten representanter for fildelere og delingskultur.

Kulturminister Anniken Huitfeldt sier til avisa at det ikke er behov for en representant for nettpiratenes syn, siden mandatet ikke dreier seg om å vurdere hvorvidt piratkopiering skal gjøres lovlig.

    Les også:

Les mer om: