RESULTATERFINANS

Ny regel kan utsette Facebooks IPO

Det er foreslått å oppdatere et regelverk fra 1934.

Retningslinjene til USAs finanstilsyn SEC (Securities and Exchange Commission) tilsier at selskaper med flere enn 500 aksjonærer må offentliggjøre sine regnskap. De fleste som passerer denne terskelen, velger samtidig å gå på børs.

Regelen ble innført i 1934. Flere i og utenfor SEC mener den er foreldet, fordi selskaper presses til å gå på børs for tidlig. Ferske IT-selskaper er blant dem som ønsker å kunne friste flere potensielle ansatte med aksjer, uten å risikere offentlighetsplikt mens forretningsmodellen ennå er umoden og vekstmulighetene usikre.

Kongressrepresentant David Schweikert (republikaner fra Arizona) har utarbeidet et lovforslag med nye og mer tidsmessige betingelser. Han foreslår å heve terskelen til 1000 aksjonærer, og at ansatte og visse typer investorselskaper ikke skal telles. Han mener det vil gi selskapene større anledning til å bestemme når tiden er inne for en børsintroduksjon (IPO, «initial public offering»).

Schweikert håper på en avstemming i representantenes hus i løpet av høsten, og at senatet følger kort tid etter. I beste fall kan loven tre i kraft ved årsskiftet.

Facebook er blant selskapene som vil kunne berope seg et eventuelt nytt regelverk for å utsette en børsintroduksjon.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.